یادگاران کهن(گنج و دفینه)
@join
آموزش اصول باستان شناسی و گنج یابی، معرفی و تفسیرنمادها،نشانه ها و آثار و علائم دفینه های ایران کمک به پیشرفت و گسترش علم کاوش و دفینه یابی و جلوگیری از آسیب و صدمه به آثار باستانی انوشیروان دادگر
Открыть в приложении

Ваш браузер устарел!

Похоже, у вас установлена устаревшая версия браузера, которая не поддерживает многие современные технологии. Для корректной работы ТамТам мы рекомендуем использовать последние версии браузеров. Обновите ваш браузер по ссылке ниже, либо попробуйте другой.