يوزرها،🥳

11
Public channel
Open in app
يوزرها،🥳
68433
: ٱتصفحَ ٱفضݪ قنۅِٱتَ ٱݪتامٛ . —————————— : ؏‏ـٱݪمَ ٱلستۅِࢪيات @OOOY- 🧁💕 . ——————————— : ؏‏ـاݪم ٱلرمزياتَ @🧁💕 . —————————— : كتاباتي @OOOV_🧁💕 . ‌————————— : افتارات. @FFll0🧁💕 . —————————— يومي يشبه ; @O_99
يوزرها،🥳
233
: مٰفيَشہ‌َٖ حِاجهہ‌َٖ ۿتِعٰديہ‌َٖ ، فيہ‌َٖ حِاجهہ‌َٖ ﭑسَمۿا حنتِعٰۉدَ 🫂🧁 .
يوزرها،🥳
316
ﭑغِـاࢪَ ؏ٛـليـههَٖ حَتِـاا م٘ـنہِٰ ﭑلههَـوِا ﭑلطـَايِـࢪَ .َ💕🍧