βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜

62
صور bts ودردشه. ارمي ستوريات تصاميم. وكلشي يخص. bts تلگوه هنا 🇮🇶
Open in app
329
اااءءااءءءا😭😭😭😭😭😭😭💞💞💘💞💞💘💞💘💞💘💞💘💞💘💞💘💞🎀🎀.
298
251
تَطقيم انمـي🦋.
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
322
حالفه ما انجلط وحدي🙂💔
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
276
جّـمًيِّلَ کْ أّکْتٌـمًأّلَ أّلَبًدٍر فُـيِّ لَيِّلَتٌـهّـ...
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
230
قُأّلَ لَهّـأّ لَمًأّ تٌـبًکْيِّنِ فُـقُأّلَتٌـ: أّبًکْيِّ بًسِـبًبً أّلَدٍنِيِّأّ وٌهّـمًوٌمًهّـأّ أّبًکْيِّ لَأّنِنِيِّ لَمً أّعٌدٍ أّحًتٌـمًلَ مًشُـأّکْلَ أّلَدٍنِيِّأّ أّلَتٌـيِّ تٌـسِـقُطِهّـأّ فُـوٌقُ رأّسِـيِّ کْأّنِهّـأّ تٌـنِتٌـقُمً مًنِيِّ فُـقُأّلَ: مًأّ لَکْيِّ وٌمًأّلَ أّلَهّـمًوٌمً مًأّ ﺰلَتٌـيِّ صّـغُيِّرهّـ أّلَذيِّ يِّسِـمًعٌمًکْ يِّقُوٌلَ عٌنِکْيِّ کْبًيِّرهّـ هّـهّـ فُـأّجّ ...
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
202
ششـفتوا الاغنيههه اخخخ الي ماشاافهاا راحح عمرهه خسساره😭😭.
شفتها😭😭😭😭😭 طالعين، مززززز بزيادههههه😭😭💔💔
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
325
يخييي تجنن،تموتت،تجلط،تشكك شك،حرفياااً مااكدر اوصفهاا،يلا انقلعوا للستريم 😿😿😿💗💞💕💘.
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
330
ششـفتوا الاغنيههه اخخخ الي ماشاافهاا راحح عمرهه خسساره😭😭.
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
358
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
197
مـטּ قۉه صداقتنۿہ ظنـہٰ الجميـ؏ انڪٰٖ حبيبيـہٰ💕.
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
267
:واغـاړ عـلـيـك ڪ غـيـړة الـمـتظاهـړين ؏ الـ؏ـړاق🥺🇮🇶🗓*.
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
178
أّنِقُى أّنِوٌأّعٌ أّلَحًبً ذأّلَکْ أّلَذيِّ تٌـعٌشُـقُ شُـخِـصّـ وٌأّنِتٌـ تٌـعٌلَمً أّنِهّـ لَنِ يِّکْوٌنِ مًنِ نِصّـيِّبًکْ يِّوٌمًأّ.. ♡
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
191
:«ومَازال الحُب، لكَ وبِـك وعـنـك وبـسـبـبـك ومـثـلـك ومـن أجـلـك»؛☁️❤️
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
180
وحدك أنت مـــِْن تحمَل رُوحي بين يديّك💘.
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
143
صّـدٍمًهّـ لَتٌـأّيِّ سِـتٌـأّنِ😋😉
βŤŜ ÃŘϻЎ🐇💜
147
بنات خمطو براحتكم بس اشتركو بالقناه 😍💜