៶៶ׄ 🖤.

43
𝘠𝘰𝘶 𝘭𝘪𝘱𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘤𝘢𝘳𝘭𝘦𝘵 𝘥𝘢𝘸𝘯 𝘰𝘧 𝘮𝘺 𝘭𝘰𝘴𝘵 𝘥𝘳𝘦𝘢𝘮𝘴 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘴 𝘺𝘰𝘶 𝘸𝘢𝘵𝘦𝘳𝘦𝘥 .
Open in app
2
طيبب
2
لكن هي الكلمه ما فهمتهاا
هو يعني هذا شبي بس اني گلت هيج بلهجة ناس ثانيين
2
هاضشبي
لكن هي الكلمه ما فهمتهاا
2
ما افهم عراقي وايد
لعد من سألتك جان گلت
2
ما افهم عراقي وايد
2
هاضشبي
2
مم
2
همم؟
2
ممم
2
وانت
2
اه
2
يعني انت قي
ايس
2
يعني انت قي
2
ها؟
2
يور قير؟
2
اياي
2
ايي
2
اني بدي
اي هو
2
اني بدي
2
بصراحه ما بدي اكبر🙂💔
محد يريد
2
لكن كيف
2
بصراحه ما بدي اكبر🙂💔
2
دوم
2
هَهههههههههههههههههههههههههَهههههههههههههههههههههههه
2
اي الاسف
اي و تزيد احزانك
2
اي الاسف
2
مدري كنت متحمس على هي اليوم عشان أرتاح منها لكن الحين ..
يلا ايزي الجامعة هم كم سنة و تصير مسؤول بعد و تصير حياتك اسوء
2
مدري كنت متحمس على هي اليوم عشان أرتاح منها لكن الحين ..
2
مي تو
2
الجامعة موحلوة
2
ساد
2
😂اي
2
كيف شعورك🙂
تبي تسألني كيف احس بعد؟؟؟
2
كيف شعورك🙂
2
اها
2
هي اخر سنه لي🙂💔
+
2
ثاني عشر
هو نفسلشي
2
هي اخر سنه لي🙂💔
2
ثاني عشر
2
لا
2
تدرس
2
شو هو
2
سادس مو
2
٢٠٠٤ هم
حلو
2
٢٠٠٤ هم
2
اها
2
اهو
2
ت
2
يور؟
2
اهه