Go to channel

صُور و اشعار3>

80
أنِتٌبًهّـو لَنِفُسکْم کْثًيِرآ حًتٌى وٌإنِ لَمً أحًآدٍثًکْم فُـ أنِآ أخِآفُـ عٌلَيِكم کْثًيِرآ وٌأحًبًکْم..!!!BTS