(ง'-̀̀'́)ง.

5
Public chat
Open in app
سلام عليكم
350
https://youtu.be/IGy1txl9ZwY تفاعل قبل لا اعتزل😔💔.؟!
سـلام عـليكم🌚💅 نـورتو القـناه🌚💗. مـدري بـعد شقول🌚💅💔
35
اوك
ذا قروب لوكا صح🐻
قروبي انا
37
ذا قروب لوكا صح🐻
تم طردكك بنجاح🙊.
فاكك يوو💔.
فاكك💔.
🙋🏻‍♂️┇ لا تستطيع حظر او طرد ( المميز-ادمن-مدير-منشئ )
كتم
40
🙋🏻‍♂️┇ لا تستطيع حظر او طرد ( المميز-ادمن-مدير-منشئ )
🙋🏻‍♂️┇ لا تستطيع حظر او طرد ( المميز-ادمن-مدير-منشئ )
طرد
طلعتي ذكية مو زي اخوانك البوتات
🙋🏻‍♂️┇ لا تستطيع حظر او طرد ( المميز-ادمن-مدير-منشئ )
الله ياخذك
40
🙋🏻‍♂️┇ لا تستطيع حظر او طرد ( المميز-ادمن-مدير-منشئ )
35
☑┇تم تفعيل المجموعه
35
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
تفعيل بوت
38
قم في تفعيل البوت ارسل امر تفعيل
تفعيل بوت
لكارلا
انا اماندا اخذت حساب كارلا.،
....
34
هاي لمنو.
لكارلا
....
35
هاي منو هاي شنو هاي ليش
هاي شنو
مدري