بــيبــي بــينڪي᠃𐇽᳝𐇽🍓᠃᳝𐇽 ☁️᠃𐇽

39
Public channel
Open in app
بــيبــي بــينڪي᠃𐇽᳝𐇽🍓᠃᳝𐇽 ☁️᠃𐇽
57
الارقام 1:هانا 2:تول 3:سيت 4:نيت 5:تاسوت 6:ياسوت 7:ايلقوب 8:يودل 9:اهوب 10:تول
بــيبــي بــينڪي᠃𐇽᳝𐇽🍓᠃᳝𐇽 ☁️᠃𐇽
53
انيوهاسيو " مرحبا انيوه " وداعا دِه or ني " نعم انديه " لا كوماوو " شكرا كامسامنيدا " شكرا جزيلا
بــيبــي بــينڪي᠃𐇽᳝𐇽🍓᠃᳝𐇽 ☁️᠃𐇽
79
بــيبــي بــينڪي😾💗،
بــيبــي بــينڪي😾💗،