- بـَطـو໑طـۿۃ 🦩♥️.

13
1 آهِہمِـ شّـيـﮯ آلَآحتُرآمِـ 2آلَشّـق‏‏هِہُ‏‏ُُ آلَ‏‏هِہُ‏‏ُُ حدُودُ 3مِـمِـنوعَ آلَسًـبّ آو آلَشّـتُمِـ 4وآهِہلَآ وسًـهِہلَآ بّيـﮯگمِـ
Open in app
آلشِٰہٰٰآيِٰہبّہ 💔🥺 🤺🏹
18
(())..مّـْـٌـَـّ(..ٱلـّـٌخّـّـٌيـْرٌ..)ـَـٌسْ اءِ. .(())
آلشِٰہٰٰآيِٰہبّہ 💔🥺 🤺🏹
18
وعليكم السَلٱمٌ عـَلـْيگمّ-ۈرحـْمّـٌة ٱللـّہ ﯙبُرگـّاتہ