Go to channel

🔞جــــکـــ🔞

449
آقا غلام تو اتوبوس کنار یه خانم چاقی نشسته بود یه نیگاه به خانومه کرد و گفت : راستی خانم اسم شما چیه خانمه گفت : غنچه آقا غلام گفت : شما وا بشین دیگه چی چی میشید 😂😂