Go to channel

آموزش ترکی استانبولی

721
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی پروفسور دکتر جواد هیئت👆