Go to channel

آموزش ترکی استانبولی

459
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی🖕 پروفسور دکتر جواد هیئت