ترکان عراق (الترکمانیه) Iraq Turkmen

43
ترکان عراق الترکمانیه کرکوک تلعفر
Open in app
ترکان عراق (الترکمانیه) Iraq Turkmen
1239
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
ترکان عراق (الترکمانیه) Iraq Turkmen
1053
بیش از هزار سال است که شاعران بزرگ پارسی و ترکی، یاردل نواز و نیکو پیکر خود را به "تورک " تشبیه و همانند می کنند و او را از ته دل می ستایند، و این در تاریخ ادبیات جهان بی نظیر است.
ترکان عراق (الترکمانیه) Iraq Turkmen
741

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
ترکان عراق (الترکمانیه) Iraq Turkmen
315
کتابی جالب در مورد واژگان و اصطلاحات محلی ترکی که کمتر خوانده یا شنیده اید.