قهرمانان حماسه‌های ترکان

18
مته خان کور اوغلو قاچاق نبی ........
Open in app
قهرمانان حماسه‌های ترکان
205
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی پروفسور دکتر جواد هیئت👆
قهرمانان حماسه‌های ترکان
134
ایروان یک ولایت مسلمانان نشین بود تالیف: مرحوم استاد صمد سرداری نیا👆
قهرمانان حماسه‌های ترکان
256
ملا حسنی (امام جمعه ارومیه) قهرمان بزرگ آذربایجان👆م
قهرمانان حماسه‌های ترکان
340
بالا زرخانم: یکی از قهرمانان آذربایجان 96 سال پیش درآخرین روزنبردحماسی مردم خوی باقشون ارمنی به فرماندهی آندرانیک ،ارامنه موفق به شکستن بخشی ازدیواردفاعی خوی شدنددراین زمان تعدادی ازمدافعین شهردرمحل نفوذارامنه دست به عقب نشینی زدند دراین هنگام یک زن درحالی که تپانچه ای دردست داشت وبه سوی دشمن شلیک میکردواردمعرکه شدوبرای جلوگیری ازعقب نشینی مدافعین شهر روسری ازسربرگرفت وفریادزدمن به جای شمامی جنگم ...
قهرمانان حماسه‌های ترکان
105
سه سرباز شهید مرزبان جلفا در سال 1320👆
قهرمانان حماسه‌های ترکان
432
کوراوغلو در افسانه و تاریخ👆