ننتو بگام

6
Public channel
Open in app
خار سگ ننه لس جنده ڪونده لتشی ڪیرم تو ڪص ننت ننهدلش اولی ڪونده بیناموس ڪم نامدس چڪیر اونی ڪه تو پروفته تو ڪص ممت ننه لش ننه جنده خارڪصه ڪیری ڪونی ننه پمپی ڪیرم ت ڪص ننت ننه لش ننه وه ننه ول ننه شل ننه وا ننه ول ننه شل ننه سڪسی ننه پمپی ننه ول ننه ڪونده ننه جنده ننه ساڪر ڪیمر تو ڪص ننت ؟مادر سگ حرمی
ننتو بگام
63
کیرم تو کصه ناموس. نداشتت خار جنده کیرم تو ش سیبیلای بابات عمه ننه ننه جنده خارتو گایدم کیرم تو استخون بندی ناموست کیرم تو خشتک آبجیت خار لش بیا شرته خونی آبجیتو ببر کیرم تو تار تاره مدهای کصه ابجیت کیرم تو لباس عروسیش پرده آبجی تو من زدم کیرم تو ناف ناموست بنده ناف آبجیتو با کیر من بردین لاشی کصکش تخمی ناموستو گایدم کیرم تو دماغ ابجیت کیرم تو پستون ای آبجیت کیرم تو خاندانت کیرم تو کمر پدر ...
ننتو بگام
39
کصه ناموست تو یخچال فریزر ولد زنا ننه جنده کصه ننت أنوار کصه گرگ ننه خیابونی ننه کیری ننه تخمی ننه لاشی ننه جنده ننه الکسیس عمه ننه مادر خراب مادر خطاب کیرم تو زلت بدت بد زات کیرم تو نصلت خار کونی خار صلواتی خار جنده کیرم تو شاش دونه آبجیت خارتو بگاام علي شیطان آبجیتو بکنه فرهاد جق بزنه رو ممه های آبجیت کصه آبجیت تو حلقة ارشاد شرت آبجیت تو حلقة سامر ممه های آبجی کوچیکت تو حلقة خودم سیبیلای بهن ...
ننتو بگام
33
کیرم تو ناموص بد خاهام کیرم تو شرت مادرت 😂 ننح لش 😂 کاش جق زده بودم مادرتو نگایده بودم تا تو دانلو نمیشدی 🌚🌝 کیرم تو مرده و زندت خارجنده زنتو گایدم 😂 خودتو گایدم زنه باباتو گایدم 😈 😈 کیرم تو ناموص بد خاهام کیرم تو شرت مادرت 😂 ننح لش 😂 کاش جق زده بودم مادرتو نگایده بودم تا تو دانلو نمیشدی 🌚🌝 کیرم تو مرده و زندت خارجنده زنتو گایدم 😂 خودتو گایدم زنه باباتو گایدم 😈 😈 کیرم تو ناموص ...
ننتو بگام
32
بچه ها بریم یخورده به کی امون استراحت بدیم آبجیی پشمک کمره کیرمو شکوند 😂 😂 😂 بچه ها بریم یخورده به کی امون استراحت بدیم آبجیی پشمک کمره کیرمو شکوند 😂 😂 😂 بچه ها بریم یخورده به کی امون استراحت بدیم آبجیی پشمک کمره کیرمو شکوند 😂 😂 😂 بچه ها بریم یخورده به کی امون استراحت بدیم آبجیی پشمک کمره کیرمو شکوند 😂 😂 😂 بچه ها بریم یخورده به کی امون استراحت بدیم آبجیی پشمک کمره کیرمو شکوند 😂 ? ...
ننتو بگام
28
کیرم تو ناف مادرت بنده ناف آبجیتو با کیر من بردین 😂 کیرم تو ستون فقرات ناموست سگ ننه کیرم تو کمر پدرت کیرم تو کونه بابای کصکشت بابات بخاطر ی نخ سیگار کصکشی دخترشو کرد 😂 خار جنده 😂 بیخود بی‌جهت ناموستو گایدم 😈 کیرم تو ناف مادرت بنده ناف آبجیتو با کیر من بردین 😂 کیرم تو ستون فقرات ناموست سگ ننه کیرم تو کمر پدرت کیرم تو کونه بابای کصکشت بابات بخاطر ی نخ سیگار کصکشی دخترشو کرد 😂 ...
ننتو بگام
27
کیرم تو دماغ مادرت 😂 کیرم تو سوتین آبجیت کیر تو کمر پدرت کیرم تو ستون فقرات ناموست کاش جق زده بودم مادرتو نگایده بودم تا تو دانلو نمیشدی بزرگترین اشتباهم گایدن مادرت بود 😂 😂 خایه خور خایه هام تو حلقة آبجیت 😂 کیرم تو دماغ مادرت 😂 کیرم تو سوتین آبجیت کیر تو کمر پدرت کیرم تو ستون فقرات ناموست کاش جق زده بودم مادرتو نگایده بودم تا تو دانلو نمیشدی بزرگترین اشتباهم گایدن مادرت بود 😂 😂 خای ...
ننتو بگام
27
بنده نافه آبجیتو با کیر من بردین 😂 ولد زنا ننه تخمی ی مست خار جنده کص لیص واس من عدای آدمارو در میارن بیا شرته خونی آبجیتو ببر 😂 کیرم تتو کصه گنده آبجیت 😂 خارتو گایدم پولشو ندادم مادرت داره برام ساک میزنه کیر تو شرت مادرت کیرم تو کص بنده آبجیت 😂 کیرم تو پستون بنده آبجیت 😂 کیرم تو نافه مادرت بنده نافه آبجیتو با کیر من بردین 😂 ولد زنا ننه تخمی ی مست خار جنده کص لیص واس من عدای ...
ننتو بگام
27
ی مست خار جنده کص لیص واس من عدای آدمارو در میارن بیا شرته خونی آبجیتو ببر 😂 کیرم تتو کصه گنده آبجیت 😂 خارتو گایدم پولشو ندادم مادرت داره برام ساک میزنه کیر تو شرت مادرت کیرم تو کص بنده آبجیت 😂 کیرم تو پستون بنده آبجیت 😂 کیرم تو نافه مادرت بنده نافه آبجیتو با کیر من بردین 😂 ولد زنا ننه تخمی ی مست خار جنده کص لیص واس من عدای آدمارو در میارن بیا شرته خونی آبجیتو ببر 😂 کیرم ت ...
ننتو بگام
24
کیرم تو قبر پدرت کیرم تو دماغ ناموست کیرم تو خشتک ابجیت کیرم تو لوزل معده مادرت کیرم تو ستون فقرات ناموست کیرم تو کنج کنجه خونتون خارتو گایدم واس من شاخ نشو بیپدر بیخایه خوانواده خایه خور کیرم تو جدت کیرم تو نصل آیندت نصلتون منقرض بشه بیخود بی‌جهت آبجیتو گایدم آبجیت داره التماس میکنه میگه کصکش کصشعر نگو تا کصمو کصه خر درست نکرده خاندان سکسی آبجیت الکسیسه کیرم تو کمر پدرت تو کصه مادرت به ...
ننتو بگام
23
سیبیلای بهنام بانی تو کصه ناموست 😂 خار گنده ننه جنده سعید پشمک از کیره خودمه بنده نافع آیبیجتو با کیر من بردین 😂 کاش جق زده بودم مادرتو نگایده بودم تا تو دانلو نمیشدی خار صلواتی ننه مجاني کیرم تو اون روز که ننه پشمک رفد سونوگرافی این کصکشو تو تلوزیون دید 😂 کیرم تو کمر پدرت کیرم تو غيرت نداشته بابات بابات بخاطر ی نخ سیگار کصکشی دخترشو کرد 😂 سیبیلای بهنام بانی تو کصه ناموست 😂 خار گنده ننه جن ...
ننتو بگام
31
کیرم تو مرده و زندت کیرم تو خاندانت سعید ای اف جی ناموستو بگاد کیرم تو شرت ناموست شل ناموس ننه صلواتی کیرم تو زاتت خار کونی ننه اوبی کیرم تو کمر پدرت کیرم تو شاش دونه مادرت کیرم تو عت دونه آبجیت ناموستو به 77مدل سامورایی 99مدل افغانی میگام کیرم پسه کله ناموست اسای حضر عیسی تو کصه ایجیت کیرم تو ممه ها ناموست ولد زنا جنده اوبی کونی لاشی. کیرم تو زاتت کیرم تو خاندانت خار سگ بیا شرت ناموستو ببر ...
ننتو بگام
33
Слухати гамселити мене аж все шайдон💔 по пахви, тепер без листа може Енем 😏Енн підлягає обміну, 💦🚶тільки 🚶☂️погляд, подих... 😂🚶 жити стало краще разом 💔✍️міцність не 😐✋досягається, не 🚶пропустіть, занадто💥🚶😏✋💦 пізно. . . .
ننتو بگام
33
Sex Ass Pussy Child sex Underage sex Fuck you tam tam supporter Fuck you abuse bot You can not block my group Go to hell White ass Mom and dad sex Cp Brother and sister sex سکس
ننتو بگام
34
|🎶 ⁽ֆᵛ͢ᵎᵖ♥️✨⁾𖠉 ༒• ༈༉༊ जहां दिल जाने❤ ̧̧̙͕̭̣͜͜f̧̧̙͕̭̣̯̹͉̳̯̤̼̻̪͜͜a̧̧̯̹͉̳̯̤̼̻̪̝̰̱̳̻͓ŗ̧̢̝̰̱̳̻͓̬͙̬̪̪͉ͅh̢̬͙̬̪̪͉̯̹͉̳̯̤̼̻̪ͅa̧̯̹͉̳̯̤̼̻̪̥̪̫̰͍̻̟ḑ̥̪̫̰͍̻̟ 𝐹𝐴َඊ✿͡ඊ⠀】😉TФархад ❤"🕊☄️|🎶 ⁽❤ֆᵛ͢ᵎᵖ♥️✨⁾
ننتو بگام
32
𖠉 ༒• ༈༉༊ जहां दिल जाने❤ ̧̧̙͕̭̣͜͜f̧̧̙͕̭̣̯̹͉̳̯̤̼̻̪͜͜a̧̧̯̹͉̳̯̤̼̻̪̝̰̱̳̻͓ŗ̧̢̝̰̱̳̻͓̬͙̬̪̪͉ͅh̢̬͙̬̪̪͉̯̹͉̳̯̤̼̻̪ͅa̧̯̹͉̳̯̤̼̻̪̥̪̫̰͍̻̟ḑ̥̪̫̰͍̻̟ 𝐹𝐴َඊ✿͡ඊ⠀】😉Фархад ❤"🕊☄️|🎶 ⁽❤ֆᵛ͢ᵎᵖ♥️✨⁾
ننتو بگام
34
𖠉 ༒• ༈༉༊ ̧̧̙͕̭̣͜͜f̧̧̙͕̭̣̯̹͉̳̯̤̼̻̪͜͜a̧̧̯̹͉̳̯̤̼̻̪̝̰̱̳̻͓ŗ̧̢̝̰̱̳̻͓̬͙̬̪̪͉ͅh̢̬͙̬̪̪͉̯̹͉̳̯̤̼̻̪ͅa̧̯̹͉̳̯̤̼̻̪̥̪̫̰͍̻̟ḑ̥̪̫̰͍̻̟ 𝐹𝐴َඊ✿͡ඊ⠀】😉Фархад "🕊☄️|🎶 ⁽ֆᵛ͢ᵎᵖ♥️✨⁾
ننتو بگام
36
🅵🅰🆁🅷🅰🅳😏﴿ֆ ❥ 🔥💉🌈𝙵𝙰𝚁🍷𝙷𝙰𝙳🔪🚬🎭 Фархад