ﺳـﺳـــتـﯠريــــات ❥ ٰ 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐄𝐒⁽♔₎┋ووهـهـم ┋:

29
سستوريات انستا 🥺💞 ضححك 😂💜 ححزن 🥺🖇️ اشعار 🙂❤️ افتارات 🥀🗡️ ههايلات 😻💝
Open in app
ﺳـﺳـــتـﯠريــــات ❥ ٰ 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐄𝐒⁽♔₎┋ووهـهـم ┋:
75
ڪَــلي مـَنـوو تـحبك مـثلي ،؟ انـه الـتبوسہ صَـورك مِہטּ يـوجعهـا ڪَلبها ،!
ﺳـﺳـــتـﯠريــــات ❥ ٰ 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐄𝐒⁽♔₎┋ووهـهـم ┋:
78
- على اي حال سنكون م مجرد ذكريات ... - 𝒊𝒏 𝒂𝒏𝒚 𝒄𝒂𝒔𝒆, 𝒘𝒆 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒃𝒆 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔...
ﺳـﺳـــتـﯠريــــات ❥ ٰ 𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐄𝐒⁽♔₎┋ووهـهـم ┋:
79
لأنني عميقه جدًا لا أحد يستطيع أن يُبحر في عُمقِي 🌸🙊