فرهنگ و زبان هندی

4
Public channel
Open in app
فرهنگ و زبان هندی
60
‍ ‍ معرفی خدابانوی دورگا ( خدای شجاعت و شادی ) : خدا بانوی دورگا ( durga  ) خدا بانوی شجاعت است و شجاعت را در زمین گسترانیده است . هر کسی در انجام کاری شک داشته باشد و یا شجاعت لازم را برای انجام کاری نداشته باشد به درگاه دورگا دعا می کند . گاهی او را الهه شادی نیز می نامند . دورگا معمولا سوار بر یک حیوان وحشی مثل ببر ، شیر ، پلنگ و یا کرگدن است و نماد شجاعت انسان است . خدابانوی دورگا معمولا در ...
فرهنگ و زبان هندی
60
دورگا ، ایزد بانوی شجاعت
فرهنگ و زبان هندی
60
روزهای هفته به تفسیر هند 🕉📿🕉📿🕉📿🕉📿🕉📿🕉📿🕉📿 روزهای هفته: hafte ke din ✅شنبه shanivaar به معنای روز روشنایی، روز آغاز، روز روشن ✅یکشنبه ravivaar-itavaar بمعنای روز خورشید یا روز موبدان، روز عابد، روز مومنان ✅دوشنبه sumvaar روز جاودانگی، سوم بمعنای شربت(شیره درخت جاودانگی) ✅سه شنبه mangalvaar روز معبد، روز عبادت، روز دعا ✅چهارشنبه buddvaar-budhavaar بمعنای روز بودا، یا روز خرد و دا ...
فرهنگ و زبان هندی
100
هندوها ، شیر خوردنی را جلوی دماغ او گرفتند و شیر جذب بدنه مجسمه شد و هندوها ، بعنوان معجزه ی او یاد کردند.
فرهنگ و زبان هندی
103
هند و آریایی ها از یک قوم و یک نژاد و یک زبان هستند.  اما بنوشته « اوستا» بدلیل بردوت هوا ، مجبور به ترک مکان و مهاجرت شدند.  تاکید زردشت بر کشاورزی ، نشان آن است که آریایی ها در سرزمین اولیه خود دامدار و گله چران بودند. حتی بعضی گفته اند که « زردشت » به معنی « صاحب شتران زرد مو» میباشد که می تواند نشانه دامداری او باشد. با به کاری گاو در کارهای کشاورزی ، گاو تقدس یافت ، زیرا در شخم زدن زمین و تأم ...
فرهنگ و زبان هندی
103
برای رفع چشم زخم « گؤز ده یمه » (بدنظری) در آذربایجان، اسپند دود می کنند و خاکستر آن را بشکل به اضافه « صلیب» روی پیشانی می کشند.شاید این رسم را مهاجمان آریایی به ایران آوردند.
فرهنگ و زبان هندی
91
قدمت هندوئیسم بسیار کهن تر از زرتشت ایسم است. آئین زردشت شکل دگرگون شده و متأثر از هندوئیسم آریایی است و کلمه « اهورا» همان پارسی و اوستایی « آسورا » ی هندی است.  آئین بومیان ایران ماقبل آریایی چندان معلوم نیست. ه اگر زردشتیسم دین اصیل ایرانیان بوده است ، چرا در دوره ساسانی ، دین رسمی و اجباری حکومت می شود؟ نام اهورا مزدا تنها متعلق به دوره زردشت نیست و بنابراین کاربرد آن در سنگ نوشته بیستون هم نش ...
فرهنگ و زبان هندی
87
تاکید زردشت بر اهمیت کشاورزی نیز شاید بدلیل این باشد که آریایی های اولیه دامدار بودند و در سرزمین اولیه آنان بدلیل بردودت هوا ، امکان کشاورزی نبود و در سرزمین نوین که به چنگ آوردند ، امکان کشاورزی وجود دارد. در بین مهاجران و مهاجمان اولیه آریایی (از جمله هیتیت ها که بخشی از آنان آریایی مهاجم و بخشی بومی بودند) ، نام های خدایگان هندی آریایی از قبیل وارونا ، ایندیرا ، ویشنو ، میترا (الهه پیمان و قسم ...
فرهنگ و زبان هندی
91
آواتار دهم « ویشنو » خدای هندو آریایی ، که مفهوم «سوشیانت» (منجی) و پیروزی اهورامزدا بر اهریمن از آن نشأت گرفت. (توضیح اینکه در آخر دنیا « ویشنو» سوار بر اسب می آید و دنیای پر از ظلم را به دنیای پر از عدل مبدل می سازد). بنابراین دین زردشت متأخر و متأثر از آئین هندوئیسم آریایی است.
فرهنگ و زبان هندی
86
خطی بنام خط آریایی نداریم. عیلامیان التصاقی زبان ، صاحب خط بودند و پس از آشغال سرزمینشان توسط مهاجران آریایی ، آریایی ها نوشتن را از عیلامی ها (بقول فردوسی طوسی از دیوان) آموختند. خط پارسی باستان به دستور داریوش با اقتباس از خطوط عیلامی، بابلی و آشوری پدید آمد. خط و زبان آرامی هیچ ربطی به هخامنشیان نداشت و بعنوان زبان بین ارتباطی میان ملل تحت سلطه بکار گرفته می شد.  خط دین دبیره در دوره ساسانی پدی ...
فرهنگ و زبان هندی
89
معتبرترین نظر در مورد زردشت ، عقیده « هرتسفلد » آلمانی است که زمان او را مربوط به « ویشتاسب» پدر داریوش اول می باشد. محل تبلیغ زردشت شهر « بلخ » افغانستان بود. در میان مسلمانان در مورد پیامبر بودن یا مدعی نبوت بودن (متنبی) زردشت اختلاف است.
فرهنگ و زبان هندی
91
حدود 1200 ق.م. هنوز اقوام هندو آریایی مشغول پرستش « شیوا ، ویشنو ، وارونا ، میترا ، ساراسواتی و ... » بودند و تعالیم زردشت از جمله « گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک » برگرفته از تعالیم هندوئیسم آریایی است. حتی عقیده به « سوشیانت » همان آواتار دهم «ویشنو» ست.👆
فرهنگ و زبان هندی
83
مفهوم «الله » بسیار متفاوت از مفهوم خدایگان هندوآریایی است. خدایان هندوآریایی مجسمه هستند و مثلا «شیوا» نه بار با آواتار انسان روی زمین آمده است و با انسان ها زندگی کرده است.
فرهنگ و زبان هندی
83
آناهیتا یک بت ایزد بانو و دختر اهورامزدا است. آناهیتا معبد دارد و برایش قربانی می کنند ، بنابراین خدمتگزارانی هم برای انجام مراسم دارد. چون آناهیتا بت است پس اهورامزدا هم که پدرش است هم بت است.
فرهنگ و زبان هندی
81
آناهیتا با saraswati ودایی قابل تطبیق است.👆
فرهنگ و زبان هندی
79
تصویر ایزد بانو آناهیتا روی یک ظرف متعلق به دوره ساسانی 👆
فرهنگ و زبان هندی
61
معبد آناهیتا ، ایزد بانوی آب در کنگاور که سرود های مخصوص و جشن برایش برگزار می شد.👆
فرهنگ و زبان هندی
62
تجسم اهورامزدا سوار بر اسب با تاجی بر سر در مقابل اردشیر ساسانی در نقش رستم، آیا این تجسم جز بت بودن اهورامزدا معنی دیگری دار ؟👆
فرهنگ و زبان هندی
53
بلی اولا: نماد ترسیم شده بالدار نشانه تجسم مادی او و بت بودنش است. ثانیا: میترا که از خدایگان (بت های هندی) یکی از یاوران اهورامزدا است ، پس اهورا مزدا نیز ، بت است.
فرهنگ و زبان هندی
53
یا خدای بالدار اهورامزدا نیز یک بت برگرفته از تعالیم و دایی مانند شیوا است؟
فرهنگ و زبان هندی
51
با اینکه اقوام هند و آریایی دارای یک زبان و تمدن و نژاد مشترک بودند ، پس چرا نام خدایانشان در میان خدایان عیلامی و نوشته های هردوت و کتیبه های داریوش ذکر نشده است؟! آیا این نشانه آن نیست که آریایی ها قبلا هیچ حضوری در ایران نداشتند و بعدها پس از 1200 شروع به کوچ به فلات ایران کردند؟! آیا زبان سانسکریت که مادر زبان های هندو اروپایی و آریایی است ، در ایران شکل گرفته؟ اگر جوابتان ، خیر است ، پس آریا ...
فرهنگ و زبان هندی
52
صلیب شکسته نشان نژاد پرستی در تاریخ معاصر (نازی و نئو نازی ها)👆
فرهنگ و زبان هندی
49
برخی پیدا شدن علامت صلیب شکسته در میان اقوام پیش از آریایی را نشانه بومی بودن آریایی ها می دانند ، اما صلیب شکسته یا چرخ آسمان در میان بسیاری از اقوام غیرآریایی نیز از جمله ترکان وجود دارد.
فرهنگ و زبان هندی
50
اعتقاد به آتش جهنم و بهشت ، تنها مربوط به آیین های الهی نیست. مثلا مردم یونان باستان بهشت را جایی در شرق می دانستند.  سومری ها بهشت را پشت کوه های « مَشو / ماشو» (احتمالا میشود داعی مَرند و نزدیک دریاچه نمکین ارومیه) می دانستند. حتی گفته شده است که کلمه « گور» (قبر ) از ریشه سومری « قور» به معنی « آتش » (مقایسه شود با زبان های آشوری ، ئاگور در کردی ، قور qor در ترکی) گرفته شده است. یعنی سومریان زن ...