Go to channel

فرهنگ و زبان هندی

19
از رسوم طایفه آگوری می‌توان به جویدن سرِ حیوانات زنده، رنگ زدن بدنشان بوسیله خاکستر اجساد آتش زده شده و همچنین انجام مدیتیشن در بالای اجساد اشاره کرد. آنها در محل‌های مرده سوزانی زندگی می‌کنند، جایی که گفته می‌شود  رب النوع های «لرد شیوا» و «کالیما» در آنجا زندگی می‌کنند. تغذیه‌ی آن‌ها از بقایای چیزهایی است که دیگران در آنجا پرتاب می‌کنند. در واقع مرگ و فرسایش این راهبان را احاطه کرده است. طایفه‌ آگوری از متعلقات دنیوی اجتناب می‌کنند و اغلب برهنه راه می‌روند. منطق آنها نیز دوری از زندگی مادی و زمینی است و آنها تمایل دارند بدن را در خالص‌ترین شکلش به نمایش بگذارند. آگوری‌ها پیشینه‌ی خود را در قرن ۱۷ میلادی و شخصی به نام «بابا کینارام» جست‌وجو می‌کنند. گفته می‌شود که او ۱۷۰ سال عمر کرد. نکته‌ای که خوب است در مورد شهرهای مقدس هند بخصوص «بنارس » بیان شود این است که این گونه شهرها محل خوبی برای گردشگری نیست. با توجه به باور هندوان، کسانی که به این شهرها می‌آیند با هدف دل کندن از دنیا و ناپاکی‌ها و توجهات معنوی به این سفر آمده‌اند لذا امکانات رفاهی، در حداقل قرار دارد و بسیاری از اعمالی که در آن جا انجام می‌شود برای یک غیر هندو غیر قابل درک و شاید غیر قابل باور باشد.