Go to channel

فرهنگ و زبان هندی

41
سرسوتی ایزد بانوی آب در هند ( مقایسه شود با آناهیتا در ایران )