. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .

89 •
• 『 𝟬𝟬:𝟬𝟬 』 🕷" àœŒ àœŒ àœŒ àœŒ 『 رمزيات - افتارات - ﺎَقتؚاسات *. 』 『 قناه۪ہً لن؎ر ڪافةه انواع لــ ستـﯛࢪيـات 』 • - 𓃠*. .乂 🖇💘💞😌
Open in app
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
228
Øšà¹ˆàž±Ù€Ø±Ø§Ø³Ù°Ù€Ù°Ù°Û«Ì²Ù€Ø¬â¶â°Ø­Ù€Ûï¹·Ù°Ì²Ù€Ù°Ì²Ù€Ø¶ ،😹♥
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
231
- ۿيݪـﮧة ،• حـَٰٰٰمـُؚـٰٰي🧞🖀 "
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
217
ﺂََٰٰٰٰٰٰلـٌْٰٰٰٰـفٰ ؏ٓـافـَٰـَُٰٰٰيهْٰہ َ،"🥺💋 ֆ ÛŠÙ°
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
257
تَسوُينِ سِلف وألسِلف كله ؎يُوُخ 🍂🧚🏻
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
255
؎حلاتگ من تمر عالؚال. كلها تصيح ؚالج وين🀎
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
241
انـتَ وجودك مهم وهواية يعنيلي،♥
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
240
هنيالڪـك ؏ ڪـلؚي ؎ڪـد يحؚك 🥺🖀🔥
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
230
؎ـڪد ناࢪ࣪ڪ جمالچ اللۿ لاا ينطيچ 😂🥺💘.
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
224
لــم نڪن سي؊ـيـن ولڪن سـا؊ــت ؚنـا الايـام
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
224
في داخلي وجع صامت يحرقني ؚ؎ده .!💔
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
224
يـڪــﯛللهه لــِو تغلطين ﺂݪــف مَــره مــآ #اخليــچچ للغـࢪيـؚ 🧿🥺
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
232
نـعـم انـا ألـفـتـاة ذات مـلامـح قـويـه و؎ـكـل ؚـريـ؊🐆🀍.
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
227
سـآكـسـر ڪل مـن يـحـاول ڪسـࢪي🖀
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
226
لمـا يكـدر عليـجج يكـول مـو راحـه 💘🊋
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
222
اذا ؏ـندچ جمـال يهـز النـاس ؏ـندي ثڪل يڪسر ﭑمثـالچ - Dؚيؚ🊋💖🙂
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
239
تَسوُينِ سِلف وألسِلف كله ؎يُوُخ 🍂🧚🏻
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
234
هنيالڪـك ؏ ڪـلؚي ؎ڪـد يحؚك 🥺🖀🔥
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
245
: ڪۉن تَتفهم غُرؚتي مِن ﭑڪُلك ﭑنتهہَ ﭑۿلي .
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
235
: - انيہَ ؚصِۅٛتك اتۅٛࢪد ۅٛيصيحِۅٛݪي حِݪيانهہَ .
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
230
- مٛاެطۅٛݪہٰ يمٛہٰ غيريَہٰ رحٖ٘تہٰ ڪݪہٰ صݪحٖ٘ہٰ مٛہٰ ضݪہٰ ؚيهَۃ .
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
232
هايلات حك ؚرامج رؚ الكيوت 💘💘✚🙂
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
231
ـ ؎ـضّام ؚـِ عيوٰنك و أحـِؚك ..♥🀍🫀.
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
228
كـن لنفسگ فلجميع يريدك حسؚ حاجته،🙂💔
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
226
: واذا طال اݪكره راضينۿۃ ؚكلمة🊋.ِ
. ◜ - 𝗠َ𝘆 𝗹َ𝗌𝘃𝗲 𝗳َ𝗌𝗿 𝘆َ𝗌𝘂 .◞ .
223
♡رغم الؚعد الذي ؚيننا لايوجد اقرؚ منك لقلؚي،❀