ناشناخته های تاریخ

3
Public channel
Open in app
ناشناخته های تاریخ
628

اثبات ترکمن بودن اشکانیان.pdf

pdf
204.956 Kb
ناشناخته های تاریخ
196

جستاری درباره یک نماد هخامنشی.pdf

pdf
3.35 Mb
ناشناخته های تاریخ
21
آبورجينس ها؛ بومیان محلی استراليا. تا سال ۱۹۶۰ با این انسان ها همانند حیوان رفتار می شد و با زنجیر بسته می شدند.👆
ناشناخته های تاریخ
21

@IRANVEJ ترجمه استوانه كوروش.pdf

pdf
273.541 Kb
ناشناخته های تاریخ
23

منشور کوروش.pdf

pdf
127.177 Kb
ناشناخته های تاریخ
21

کوروش بزرگ - شاپور شهبازی.pdf

pdf
8.52 Mb
ناشناخته های تاریخ
22

زندگینامه کوروش بزرگ-@Book24.pdf

pdf
5.78 Mb
ناشناخته های تاریخ
17

koros_dar_babl_Tarikhema_org.PDF

PDF
13.05 Mb
ناشناخته های تاریخ
171
باستان شناسی تقلب و رنج های بشری 👆 رضا مرادی غیاث آبادی
ناشناخته های تاریخ
19
مثل بزغاله، روزهای پایانی عمر استالین دوران زمامداری استالین در شوروی، تاریک ترین دورانی بود که یک ایدئولوژی منحرف می توانست رقم بزند. استالین دوست داشت برای هریک از جنایت های خویش دلیلی بر پایه ایدئولوژی اقامه کند.‌به محض آنکه پایه های قدرت استالین در رأس حاکمیت شوروی محکم شد خونبارترین سالهای حاکمیت کمونیسم هم فرارسید: "دوران پاکسازی بزرگ" بین سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۸. تنها در همین مدت کوتاه یک و ن ...
ناشناخته های تاریخ
184
دﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ مانند: ﻫﺮﻭﺩﻭﺕ، ﮔﺰﻧﻔﻮﻥ، ﺩﯾﻮﺩﻭﺭﻭﺱ، ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﺍﺳﺖ . ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺷﺎﻥ ، یعنی ﮐﻮﺭﻭﺵ، ﻧﻮﻩ ﺍﯾﺸﺘﻮﻭﯾﮕﻮ (آستیاگ) ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺭﯾﺦﺩﺍﻥﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﮐﺎﻣﺮﻭﻥ، ﭘﯿﺎﻧﮑﻮﻑ ﻭ ﻭﺍﯾﺲﺑﺎﺥ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﻣﯽﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﺍﯾﺸﺘﻮﻭﯾﮕﻮ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﻭ ﺗﺨﺖ ﻣﺎﺩ ﺩﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩ ...
ناشناخته های تاریخ
163

تاریخ_جنگ_های_صلیبی_از_استیون_رانسیمان_3.pdf

pdf
12.76 Mb
ناشناخته های تاریخ
160

تاریخ_جنگ_های_صلیبی_از_استیون_رانسیمان_2.pdf

pdf
10.36 Mb
ناشناخته های تاریخ
152

تاریخ_جنگ_های_صلیبی_از_استیون_رانسیمان.pdf

pdf
10.61 Mb
ناشناخته های تاریخ
573
قتل عام مسلمانان در دو سوی ارس👆 صمد سرداری نیا
ناشناخته های تاریخ
540

تاریخ_تمدن_ویل_دورانت_مجموعه_یازده_جلدی.pdf

pdf
39.1 Mb
ناشناخته های تاریخ
537

تاریخچه اورمیه - رحمت الله توفیق.pdf

pdf
5.28 Mb
ناشناخته های تاریخ
434
جواب سلطان عبدالحمید ثانی (ره) به درخواست یهودیان برای تشکیل حکومت یهودی در فلسطین: نقل قول|به دکتر هرتزل بگویید که در اینباره نقشه‌های جدیدی را طرح‌ریزی نکند، چرا که من نمی‌توانم حتی از یک وجب خاک فلسطین گذشت کنم. این سرزمین ملک من نیست بلکه ملک امت اسلامی است و این امت در حفظ این سرزمین تلاش بسیاری کرده‌است و آن را با خونش آبیاری کرده‌است. پس یهود پول‌های میلیونی خود را نگه دارد و اگر روزی دولت ...