زبان گیلکی

7
زبان گیلکی ترکی استان گیلان تالشی تاتی استان گیلان
Open in app
زبان گیلکی
531
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
زبان گیلکی
111
تاریخ و جغرافیای تالش👆
زبان گیلکی
102

20210628055006.pdf

pdf
4.59 Mb
زبان گیلکی
103
زبان گلیکی و ارتباط آن با زبان های کهن ایران 👆
زبان گیلکی
100

20210627034758.pdf

pdf
632.131 Kb
زبان گیلکی
217
دایره آفرینش تمدن کوه پايه های کناره های کاسپین 👆
زبان گیلکی
209

دایرهآفرینش تمدن.pdf

pdf
2.93 Mb
زبان گیلکی
968
آذربایجان تورکجه سی نین نحوی👆 پروفسور محمدتقی زهتابی
زبان گیلکی
1216
Burds مد و خیاطی و طراحی لباس مجله ای بزبان ترکی استانبولی👆
زبان گیلکی
644
جغرافیای مفصل ایران۳ اقتصادی مسعود کیهان ۱۳۱۱👆
زبان گیلکی
636

joqrafiayemofassal_eiran_j3_Tarikhema_org.pdf

pdf
13.21 Mb
زبان گیلکی
631
جغرافیای مفصل ایران۱ طبیعی ۱۳۱۰👆
زبان گیلکی
638

joqrafiayemofassal_eiran_j1_Tarikhema_org.pdf

pdf
6.58 Mb
زبان گیلکی
1041
سیری در تاریخ زبان و لهجه های ترکی پروفسور دکتر جواد هیئت👆
زبان گیلکی
442
فرهنگ تاتی . تالشی👆
زبان گیلکی
426

4_5999278510248559678.pdf

pdf
1.57 Mb
زبان گیلکی
163
واژه های ترکی در فرهنگ گیل و دیلم👆
زبان گیلکی
515
مثلها و اصطلاحات گیل و دیلم محمود پاینده👆 310 صفحه
زبان گیلکی
518

و_اصطلاحات_گيل_و_ديلم.pdf

pdf
3.21 Mb
زبان گیلکی
415

کيبريت-فۊرۊش-لاکۊ.pdf

pdf
260.195 Kb