♡𝓐𝔂𝓪♡

كُنْـِـٍـٍـٍـِتُ وَّمًـِـٍـٍـٍـِآآ زِلْـِـٍـٍـٍـٍـِتْ ،، وَّ سَّـْ،أبْقَّـِـٍـٍــٍـٍـِيَّ .. الـِانـِـٍـٍثـٍـٍـِى الـِـٍـٍتـٍـِيَّ لـآآ تهْتَّـِـٍـٍـٍـٍـِمْ لـِأأحَّـِـٍـٍـٍـٍـٍـٍـِدِْ .. وَّتتقـِـٍـٍـٍـِنْ جَّيْــِـٍـٍـٍـِدِّاً فّلْسَّـِـٍـٍـٍـٍـِفّةْ التًجَّـآآهُـِـٍـٍـِلْ وَّالتًطْنِـٍيـٍـٍـِيْشْ..!! ~❀
Open in app