شـಿـبـಿـآبـಿـ وبـಿـنآت تآمـಿـ🥰🖤

168
اغاني_اخبار_اشعار_معلومات عامه المدير❤️_ https://tt.me/dgvh ‏مدري منهو بصّدري يبچي مدري منهو يشگگ بگلبي كواغد ! - 1_ ممنوع❌الـــــــــــتجاوز تنطرد✔ 2_ممنوع❌الـــــــــــــروابط تنطرد✔ 3_ممنوع❌التكلم بالطائفيه تنطرد✔ 4_ممنوع❌آلـــــــــزحف 🐍تنطـرد✔ 5_ممنوع❌الاسائه للــــدين تنطرد ✔ 6 _ اي اساءة لــ عضو مـعين تنطرد✔
Open in app
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
4528
• تمِويݪ أعِضاء قَنوأت التِٱم 📬. • ﺂسِعاࢪ ﺂلتمويݪ :- - 300 عِضو بـ 5$ - 600 عضَو بـ 10$ ـ 900 عضِو بـ 15$ - 1200 عضَو ب 20$ - ﺂلقنِوات الجَديدِة 300 ب 5$ - ﺂݪكِروبَات ، 3 ساعات بـ 5$ - ﺂلتمِويݪ أدبَي ضمِـان ﺂلشهِرة وﺂلتَفاعݪ • #ملاحضه ! ، تمَويݪ برصَيد ﺂسِيا وأثيࢪ فقطَ .. ---------------------------------------- - للتِواصݪ :- @A_Oo ـ قنـَاة التموِيݪ :- @k_kiot
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
2437
- بـوت حمـايهۃ خـاص بمجـموعـات تمـبلر💘• - رفـعهۃ مـشرف وڪٰـٍتـب تـفعيـل 💘• مـعرف الـبوت :- @Bot-Davinci
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
4328
‏"لم يكُن أي شيء من كُل الذي يحدُث الآن ، إختيارًا".
عاشقـــــــــــــــى....وأحتـــآج مئةَ قلبٍ فوقَ قلبي ، كَي أوفيكَ حقكَ منَ الحُب !!
في العشــــــــــق يُلغى المنطق💞 و يُترك القلب لينطق .. في العشـــــق ننسى من نكون نجهل ذاتنا تقف عقولنا مكبّله أمام جنــــــــــون قلوبنا .. في العشق يُصبح للبكاء لذه و للشهقات فــــــــن .. في العشق كل خطيئه تُغتفر و كل عيب لا نراه .. أوليس العشــــــــق آعمى ! النظرة لمن نحب كالجرعة المهدئة عندما نصاب بألم الاشتيــــــاق ٠٠٠٠٠٠٠ هـكذا يـدوم العـشــــــــق... 💕🥰💋 https://tt.me/M-LOVEM
عاشقـــــــــــــــى....وأحتـــآج مئةَ قلبٍ فوقَ قلبي ، كَي أوفيكَ حقكَ منَ الحُب !!
في العشــــــــــق يُلغى المنطق💞 و يُترك القلب لينطق .. في العشـــــق ننسى من نكون نجهل ذاتنا تقف عقولنا مكبّله أمام جنــــــــــون قلوبنا .. في العشق يُصبح للبكاء لذه و للشهقات فــــــــن .. في العشق كل خطيئه تُغتفر و كل عيب لا نراه .. أوليس العشــــــــق آعمى ! النظرة لمن نحب كالجرعة المهدئة عندما نصاب بألم الاشتيــــــاق ٠٠٠٠٠٠٠ هـكذا يـدوم العـشــــــــق... 💕🥰💋 https://tt.me/M-LOVEM
بدونكٍ لا حيـــــــــــــــــــاة لـــــى .. ما دُمتُ برفقتكٍ ....آشعر آننــــى آحيا ... فكلــــــماتكٍ .. نبضات قلبى ... ونظـــــــراتكٍ ..نور حياتـــــى ... ولمساتكٍ روحاً تحيا من جديد كلما مر طيفُــكٍ بهــــــا ... هــكذا آحيا مَعـــكٍ. وهـــكذا آعشقُـــــــــــــكٍ 💋🔥💕 https://tt.me/M-LOVEM
جنوني بكِ .. ليس ككل الجنون .. فأنا في هواكِ حبيبتي ... ألف مفتون .. عندما أقترب منكِ ... ويملآني عطركِ الساحر .. أذوب بين يديكِ عشقاً .. فحبكِ سيدتي .. هو أرقي ألوان الفنون .. 💋🔥💕 https://tt.me/M-LOVEM
جوهرتي ألا تعلمين أن نبيذ شفاهكِ يقتلني فرفقا بـ عاشق مجنون يعشق جنون أنوثتكِ و يشتاق الحب معكِ 💋🔥💞 https://tt.me/M-LOVEM
مجنون بكِ .. وأن قضِيتُ عُمِري بالنظر إليكيَِ فلنَ أكتفِيَ ..مٌنَ ْعشِقًكِ 💋🔥💞 https://tt.me/M-LOVEM
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
23798
مناِ ۅغادَ ݪۅحدڪَ تدخلَ ݪڪبࢪكَ مۅ سۅۿ ۅنلغيَ اِݪحجيناِۿن ڪبل َ ۅانهَ طب ڪبࢪي َݪۅحديَ .!
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
25071
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
اشتهيك ليلا طويلا دون صباح نكون فيه انا وانت وغزل لا ينتهي 💕💫💋 https://tt.me/M-LOVEM
حبكِ ... كشمسٍ أضاءت لعيون قلبي بعد طول ظلامٍ ... فأبصر ❤ 💕💫💋 https://tt.me/M-LOVEM
اشتهيك ليلا طويلا دون صباح نكون فيه انا وانت وغزل لا ينتهي 💕💫💋 https://tt.me/M-LOVEM
حبكِ ... كشمسٍ أضاءت لعيون قلبي بعد طول ظلامٍ ... فأبصر ❤ 💕💫💋 https://tt.me/M-LOVEM
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
23798
مناِ ۅغادَ ݪۅحدڪَ تدخلَ ݪڪبࢪكَ مۅ سۅۿ ۅنلغيَ اِݪحجيناِۿن ڪبل َ ۅانهَ طب ڪبࢪي َݪۅحديَ .!
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
25071
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
23798
مناِ ۅغادَ ݪۅحدڪَ تدخلَ ݪڪبࢪكَ مۅ سۅۿ ۅنلغيَ اِݪحجيناِۿن ڪبل َ ۅانهَ طب ڪبࢪي َݪۅحديَ .!
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
25071
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
23798
مناِ ۅغادَ ݪۅحدڪَ تدخلَ ݪڪبࢪكَ مۅ سۅۿ ۅنلغيَ اِݪحجيناِۿن ڪبل َ ۅانهَ طب ڪبࢪي َݪۅحديَ .!
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
25071
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
25071
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
˼ تبَـ؏ َتۅجيَۿ 🍇 › .
25071
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
#فقره_كدها❤ تحدي وجرأة، ،، منوووو گدها ينشر مع الاسم 😜😍 صوري صدرج/ك 🔥 صوري رجليج/فخاذج 😍 صور شفايفج💕 صور بملابس ضيقه 😜 صور كتفك/ج💕 صور حلكك/ج 💋 صورة حافية القدمين 😜 اي صورة جريئه عندج/💥 🙇❤️اختار/ي واحده منهذني 💚 لمشاركه https://tt.me/M-LOVEM
سيدتي رائحة الانوثه فيك تغزوني تسبب الهدوء بداخلي تسرق الحياء مني تهدم قلاع كبريائي فأصبحت انا القوي ضعيف بين يديك في لحظة النشوة ❤️prince mohaned❤️