شـಿـبـಿـآبـಿـ وبـಿـنآت تآمـಿـ🥰🖤

160
اغاني_اخبار_اشعار_معلومات عامه المدير❤️_ https://tt.me/dgvh ‏مدري منهو بصّدري يبچي مدري منهو يشگگ بگلبي كواغد ! - 1_ ممنوع❌الـــــــــــتجاوز تنطرد✔ 2_ممنوع❌الـــــــــــــروابط تنطرد✔ 3_ممنوع❌التكلم بالطائفيه تنطرد✔ 4_ممنوع❌آلـــــــــزحف 🐍تنطـرد✔ 5_ممنوع❌الاسائه للــــدين تنطرد ✔ 6 _ اي اساءة لــ عضو مـعين تنطرد✔
Open in app
1
تعالو نلعب للمشاركة @lgast
أيتها الأنثى الفاتنة ، أقتربي بسحركـ وأنوثتكـ .. سـ أقبلكـ وسط العنق ، لـتصمت الحروف .. وترتبكـ أنوثتكـ ، 💋🌙💞 https://tt.me/M-LOVEM
أمـــــــــــيرتـي  انتِـي ألوردة إلتـى أستيـقظ على عطرهـا وأنتـي ألضمة ألتـي إغفوااا بين أحضانـها ... 💋💫❤️ https://tt.me/M-LOVEM
أشتقت إلى نبض قلبك إلى همس أوتارك .... أشتقت إليــــــك بعـــــدد دقـــــات القلـــوب... 💫💋❤️ https://tt.me/M-LOVEM
أمتزج بأنوثتك الثائرة حتى أذوب ها أنا اليوم سلطاناً بعبير أنوثتك فدعينى بين يديكِ أغفو وأمزمز خمر أنوثتك 💫💋❤️ https://tt.me/M-LOVEM
ﻟﻮ ﺭﺍﻯ ﺍﻟﻌﺸﺎﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻻﻋﺘﺰﻟﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﻋﺸﻘﺎ💕💋🥀
دعيني أغرق في بحركِ مولاتي فلا أجمل من لحظات الغرق بين يديكِ بين شفتيكِ بين نهديكِ بين بحاركِ وأن أغرق بين الأمواج فما أنا إلا بحاراً أهوج مجنون لا يحلو له الغرق إلا بين نهديكي 💞🌙❤️ https://tt.me/M-LOVEM
دعيني أغرق في بحركِ مولاتي فلا أجمل من لحظات الغرق بين يديكِ بين شفتيكِ بين نهديكِ بين بحاركِ وأن أغرق بين الأمواج فما أنا إلا بحاراً أهوج مجنون لا يحلو له الغرق إلا بين نهديكي 💞🌙❤️ https://tt.me/M-LOVEM
‏حبيبتي اهاتك تهز كيان جسدي .. وتشعل نيران قلبي وتفقدني صوابي وتجعلني وحش مفترس لجسدك الناعم 💞🌙❤️ https://tt.me/M-LOVEM
🍇َ
11743
• تمِويݪ أعِضاء قَنوأت التِٱم 📬. • ﺂسِعاࢪ ﺂلتمويݪ :- - 300 عِضو بـ 5$ - 600 عضَو بـ 10$ ـ 900 عضِو بـ 15$ - 1200 عضَو ب 20$ - ﺂلقنِوات الجَديدِة 300 ب 5$ - ﺂݪكِروبَات ، 3 ساعات بـ 5$ - ﺂلتمِويݪ أدبَي ضمِـان ﺂلشهِرة وﺂلتَفاعݪ • #ملاحضه ! ، تمَويݪ برصَيد ﺂسِيا وأثيࢪ فقطَ .. ---------------------------------------- - للتِواصݪ :- @A_Oo ـ قنـَاة التموِيݪ :- @k_kiot
🍇َ
5139
- بـوت حمـايهۃ خـاص بمجـموعـات تمـبلر💘• - رفـعهۃ مـشرف وڪٰـٍتـب تـفعيـل 💘• مـعرف الـبوت :- @Bot-Davinci
عاشقـــــــــــــــى....وأحتـــآج مئةَ قلبٍ فوقَ قلبي ، كَي أوفيكَ حقكَ منَ الحُب !!
في العشــــــــــق يُلغى المنطق💞 و يُترك القلب لينطق .. في العشـــــق ننسى من نكون نجهل ذاتنا تقف عقولنا مكبّله أمام جنــــــــــون قلوبنا .. في العشق يُصبح للبكاء لذه و للشهقات فــــــــن .. في العشق كل خطيئه تُغتفر و كل عيب لا نراه .. أوليس العشــــــــق آعمى ! النظرة لمن نحب كالجرعة المهدئة عندما نصاب بألم الاشتيــــــاق ٠٠٠٠٠٠٠ هـكذا يـدوم العـشــــــــق... 💕🥰💋 https://tt.me/M-LOVEM
عاشقـــــــــــــــى....وأحتـــآج مئةَ قلبٍ فوقَ قلبي ، كَي أوفيكَ حقكَ منَ الحُب !!
في العشــــــــــق يُلغى المنطق💞 و يُترك القلب لينطق .. في العشـــــق ننسى من نكون نجهل ذاتنا تقف عقولنا مكبّله أمام جنــــــــــون قلوبنا .. في العشق يُصبح للبكاء لذه و للشهقات فــــــــن .. في العشق كل خطيئه تُغتفر و كل عيب لا نراه .. أوليس العشــــــــق آعمى ! النظرة لمن نحب كالجرعة المهدئة عندما نصاب بألم الاشتيــــــاق ٠٠٠٠٠٠٠ هـكذا يـدوم العـشــــــــق... 💕🥰💋 https://tt.me/M-LOVEM
🍇َ
212
: طب َ بساِ؏ َشمنتضࢪ َ 🙊 @BotShortcuts
بدونكٍ لا حيـــــــــــــــــــاة لـــــى .. ما دُمتُ برفقتكٍ ....آشعر آننــــى آحيا ... فكلــــــماتكٍ .. نبضات قلبى ... ونظـــــــراتكٍ ..نور حياتـــــى ... ولمساتكٍ روحاً تحيا من جديد كلما مر طيفُــكٍ بهــــــا ... هــكذا آحيا مَعـــكٍ. وهـــكذا آعشقُـــــــــــــكٍ 💋🔥💕 https://tt.me/M-LOVEM
جنوني بكِ .. ليس ككل الجنون .. فأنا في هواكِ حبيبتي ... ألف مفتون .. عندما أقترب منكِ ... ويملآني عطركِ الساحر .. أذوب بين يديكِ عشقاً .. فحبكِ سيدتي .. هو أرقي ألوان الفنون .. 💋🔥💕 https://tt.me/M-LOVEM
جوهرتي ألا تعلمين أن نبيذ شفاهكِ يقتلني فرفقا بـ عاشق مجنون يعشق جنون أنوثتكِ و يشتاق الحب معكِ 💋🔥💞 https://tt.me/M-LOVEM
مجنون بكِ .. وأن قضِيتُ عُمِري بالنظر إليكيَِ فلنَ أكتفِيَ ..مٌنَ ْعشِقًكِ 💋🔥💞 https://tt.me/M-LOVEM
🍇َ
30945
مناِ ۅغادَ ݪۅحدڪَ تدخلَ ݪڪبࢪكَ مۅ سۅۿ ۅنلغيَ اِݪحجيناِۿن ڪبل َ ۅانهَ طب ڪبࢪي َݪۅحديَ .!
🍇َ
32244
لگيت جفوفه بيهَا جفوف
🍇َ
32373
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
اشتهيك ليلا طويلا دون صباح نكون فيه انا وانت وغزل لا ينتهي 💕💫💋 https://tt.me/M-LOVEM
حبكِ ... كشمسٍ أضاءت لعيون قلبي بعد طول ظلامٍ ... فأبصر ❤ 💕💫💋 https://tt.me/M-LOVEM
اشتهيك ليلا طويلا دون صباح نكون فيه انا وانت وغزل لا ينتهي 💕💫💋 https://tt.me/M-LOVEM
حبكِ ... كشمسٍ أضاءت لعيون قلبي بعد طول ظلامٍ ... فأبصر ❤ 💕💫💋 https://tt.me/M-LOVEM
🍇َ
30945
مناِ ۅغادَ ݪۅحدڪَ تدخلَ ݪڪبࢪكَ مۅ سۅۿ ۅنلغيَ اِݪحجيناِۿن ڪبل َ ۅانهَ طب ڪبࢪي َݪۅحديَ .!
🍇َ
32244
لگيت جفوفه بيهَا جفوف
🍇َ
32373
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
🍇َ
30945
مناِ ۅغادَ ݪۅحدڪَ تدخلَ ݪڪبࢪكَ مۅ سۅۿ ۅنلغيَ اِݪحجيناِۿن ڪبل َ ۅانهَ طب ڪبࢪي َݪۅحديَ .!
🍇َ
32244
لگيت جفوفه بيهَا جفوف
🍇َ
32373
يلۿ ݪمۿم تَضحڪَ مۅ ݪۿ اِنۿ بخيࢪ .
🍇َ
30945
مناِ ۅغادَ ݪۅحدڪَ تدخلَ ݪڪبࢪكَ مۅ سۅۿ ۅنلغيَ اِݪحجيناِۿن ڪبل َ ۅانهَ طب ڪبࢪي َݪۅحديَ .!