Gentlemen's choice

8182
Lifestyle channel! زنــدگــے بــه ســبــک یــک جــنــتــلــمــن جنتلمن بودن مبتنی بر این مفهوم جامع است که باید برای خودت احترام قایل باشی و به کسانی که دوستشان دارای اهمیت بدهی. 🔸️ راز موفقیت بزرگان 🔸️ جملات انگیزشی 🔸️ جملات بزرگان 🔸️ سبک زندگی .
Open in app
Gentlemen's choice
1982
یادت باشه، غم‌انگیزترین چیز تو زندگی استعداد هدر رفته است. تو شاید همه‌ استعدادهای دنیارو داشته باشی، اما...اگه کار درست رو انجام ندی هیچ اتفاقی نمیفته. #دیالوگ_شاخص 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1527
📚 📚 ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿد در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید و به همین دلیل بسیاری از حکومت ها و تاریک اندیشان سعی در محدود کردن زنان دارن️د #بریگم_یانگ 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1178
مرگ، بزرگترین باخت در زندگی نیست. بزرگترین باخت، آن چیزی است که در درونتان میمیرد، وقتی هنوز زنده هستید. هیچوقت تسلیم نشوید.
Gentlemen's choice
995
بکوش تا یک موجود انسانی بمانی. و این بدان معناست که محکم، روشن‌بین و سرزنده باشی. یک موجودانسانی ماندن، یعنی اگر نیاز باشد، تمام زندگی خودرا، شادمانه، بر«ترازوی بزرگ سرنوشت» افکندن، اما، درهمان حال، ازهر روز آفتابی، از هرابر زیبا به وجدآمدن. #زن_شورشی #ماکس_گالو 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1342
ذهن هاى فوق العاده در مورد ايده ها بحث ميكنند . ذهن هاى متوسط در مورد اتفاقات بحث ميكنند. ذهن هاى كوچك و بسته در در مورد آدمهاى ديگر بحث ميكنند. 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1030
📚 📚 ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿد در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید و به همین دلیل بسیاری از حکومت ها و تاریک اندیشان سعی در محدود کردن زنان دارن️د #بریگم_یانگ 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
922
اگــر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هـــدف گـــره بزنید نه به آدمهــــا و اشیاء # سخن بزرگان #آلبرت_انیشتین 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
926
دنيا دو روز است ! يک روز با تو ، يک روز بر عليه تو روزي که با توست ،مغرور نشو روزي که بر عليه توست ،مايوس نشو 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
949
گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می‌کند. 🔱
Gentlemen's choice
962
زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد. 🔱 @Gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1325
شما شبیه به کسانی خواهید شد که بیشترین رابطه را با آن‌ها دارید؛ پس با افرادی معاشرت کنید که ذهنی ثروتمند دارند.‌ ‌ #alpacino #johnnydepp 🔱 @Gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1043
ذهن شما هزاران بار زودتر از بدنتان تسلیم می‌شود؛ ترس را بپذیرید و در هر صورت انجامش دهید. #جنتلمن #DontQuit 🔱 @Gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1020
تا زمانی که دیگران را مسبب ناکامی‌های خود بدانید، هرگز موفق نخواهید شد. 🔱 @Gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1434
جوری حرکت کن که انگار راهی به عقب وجود نداره و فقط یک انتخاب داری پس قوی باش و به سوی جلو قدم بردار 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1274
ميزان هوش ، با توانايى تغيير كردن، اندازه گيرى ميشود. #آلبرت_انشتين 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1123
گریه کردم چون کفش نداشتم. و بعد مردی را دیدم که پا نداشت. #ZinedineZidane 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1397
تنها یک چیز می‌تواند تحقق یک رویا را غیرممکن سازد، ترس از شکست. اگر هم در مسیر افسانه شخصی‌ات بمیری بهتر از مردن همچون میلیون‌ها انسان که حتی نمی‌دانند افسانه‌ی شخصی وجود دارد! #پائولو_کوئیلو #کیمیاگر 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1297
تمام "کارهای بزرگ "در این دنیا ، توسط افراد "ساده "ای انجام شده که ایده ای "به ظاهر غیر ممکن "در سر داشته اند. 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1203
دنيا دو روز است ! يک روز با تو ، يک روز بر عليه تو روزي که با توست ،مغرور نشو روزي که بر عليه توست ،مايوس نشو 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1451
میدونی لمس بدن شیر چه حسی داشت؟ فهمیدم که قدرتش توی عضلاتش نیست،توی وجودشه.وقتی میخواد چیزی رو بدست بیاره با تمام وجود بلند میشه،با تمام وجود دنبالش میکنه و با تمام وجود بدستش میاره 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1247
یک مرد واقعی ،یک جنتلمن، پذیرنده ی گذشته ی تو،پشتیبان الانت ،حمایتگرو تشویقگرِ فردای توست. 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1223
اگــر میخواهید خوشبخت باشید زندگی را به یک هـــدف گـــره بزنید نه به آدمهــــا و اشیاء # سخن بزرگان #آلبرت_انیشتین 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1263
بزرگترین ریسکی که ممکن است در طول حیاتتان انجام دهید، این است که هیچگاه ریسک نکنید. #راه_موفقیت #جنتلمن 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1483
📚 📚 ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿد در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید و به همین دلیل بسیاری از حکومت ها و تاریک اندیشان سعی در محدود کردن زنان دارن️د #بریگم_یانگ 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1373
هیچوقت به کمتر از چیزی که لایقش هستی، قانع نشو.
Gentlemen's choice
1256
مرگ، بزرگترین باخت در زندگی نیست. بزرگترین باخت، آن چیزی است که در درونتان میمیرد، وقتی هنوز زنده هستید. هیچوقت تسلیم نشوید.
Gentlemen's choice
1260
بکوش تا یک موجود انسانی بمانی. و این بدان معناست که محکم، روشن‌بین و سرزنده باشی. یک موجودانسانی ماندن، یعنی اگر نیاز باشد، تمام زندگی خودرا، شادمانه، بر«ترازوی بزرگ سرنوشت» افکندن، اما، درهمان حال، ازهر روز آفتابی، از هرابر زیبا به وجدآمدن. #زن_شورشی #ماکس_گالو 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1303
ذهن هاى فوق العاده در مورد ايده ها بحث ميكنند . ذهن هاى متوسط در مورد اتفاقات بحث ميكنند. ذهن هاى كوچك و بسته در در مورد آدمهاى ديگر بحث ميكنند. 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1733
۱. دست از مقایسه کردن خودت بکش. ۲. با ادم‌های منفی بُر نخور. ۳. غر زدن و سرزنش کردن رو کنار بذار. ۴. مسولیت زندگی خودت رو بپذیر. ۵. روی چیزی که میخوای تمرکز کن. ۶. سخت کار‌کن. ۷. هیچوقت کنار نکش. #مسولیت_پذیری #موفقیت #سخت_کوشی 🔱 @Gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1459
‌ کسی که فقط چکش در اختیار دارد، تمام دنیا را میخ می‌بیند. #russellcrowe #ryangosling 🔱 @Gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1410
هیچ‌کس هیچ‌وقت اونقدرها هم سرش شلوغ نیست، مساله فقط الویته. #TimothéeChalamet #زمان
Gentlemen's choice
1462
‌ اگر میخواهی به تو بگویم که یک جوان در زندگی چقدر پیشرفت خواهد کرد به من بگو عصر و غروبش را به چه می گذراند! اکثر مردم فکر میکنند که پیشرفت جوانان به این بستگی دارد که ساعات کار خود را چگونه میگذرانند اما نحوه ی گذران ساعات بیکاری، شاخص بهتری است ساعت استراحت، باید برای چیزی فراتر از بیکاری صرف شود . برای رشد کردن و آماده شدن برای پذیرش مسئولیت های بزرگتر جوانانی که منتظر میمانند تا مسئولیت بزر ...
Gentlemen's choice
1659
به خودت اعتماد کن، از خیلی از سختی ها جون سالم بدر بردی، بعد ازین هم خواهی برد.
Gentlemen's choice
1526
تغییری کوچک در عادت‌های روزانه می‌تواند زندگی‌تان را به مقصدی متفاوت هدایت کند... اتخاذ تصمیمی که اوضاع را یک درصد بهتر یا بدتر می‌کند شاید در لحظه بی‌اهمیت به نظر برسد، اما در مجموعِ لحظاتی که یک عمر را تشکیل می‌دهند، این انتخاب‌ها می‌توانند تفاوت ایجاد کنند... تفاوت میان کسی که هستید و کسی که می‌توانستید باشید... #کتاب #خرده_عادت‌ها #جیمز_کلییر
Gentlemen's choice
1490
وقتی یه رفاقت بیشتر از هفت سال دووم میاره، دیگه شما صرفا دوست نیستین، یه خانواده‌ اید. #hangover #bradleycooper
Gentlemen's choice
1631
‏به دام تعصبات نیفتید،که این زندگی نتیجه ی تفکر دیگران است؛ ‌نگذارید سر و صدای عقاید دیگران سر و صدای درون شما رو خفه کند. #bradpit #بردپیت ‎#موفقیت
Gentlemen's choice
1529
اکنون کاری را شروع کردم که میتوانستم ده سال قبل آغاز کنم، اما برای اینکه بیست سال دیگر صبر نکردم، خوشحالم. ﭘﺎﺋﻮﻟو-كوئيلو 🔱 @Gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1543
بعضی وقتا که تو تاریکی گیر افتادی، فکر میکنی که دفن شدی، ولی درواقع تو کاشته شدی... @gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1896
‏غمگین شدن محصول ِ شکست شکست محصول تلاش و تلاش عامل موفقیت است؛ فقط یک احمق برای تلاش غمگین می شود. #راسل_کرو
Gentlemen's choice
1726
لحظات سخت دیر یا زود رفتنی هستند، ولی آد‌م‌های سرسخت نه!
Gentlemen's choice
1461
من آهسته قدم بر می‌دارم، ولی همیشه به جلو. #آبراهام_لینکلن #سخن_بزرگان #peakyblinders 🔱 @Gentlemenschoice
Gentlemen's choice
1492
وقتی چیز خوبی می‌بینی باید سریع تصمیمت را در موردش بگیری، اگر نتوانستی بلافاصله به ارزشش پی ببری، پس لایقش نیستی... #کتاب #میوه_خارجی #جوجو_مویز
Gentlemen's choice
1849
سفر برو و به کسی نگو، یک داستان واقعی رو زندگی کن و به کسی نگو، شاد زندگی کن و به کسی نگو، مردم زیبایی هارو نابود میکنن. 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1617
#Success “زندگی اولین هدیه است، عشق دومی و درک سومین." #مارج_پیرسی 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1517
تنها چیزی که بین تو و هدفت قرار میگیره اون داستان مزخرفیه که هی به خودت میگی چرا نمیتونم به دستش بیارم! #گرگ_وال_استریت #wolfofwallstreet
Gentlemen's choice
1889
هرگز برای هیچ چیز محدودیت وجود نداره هرچی بیشتر آرزو کنی بیشتر دریافت میکنی! 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1638
بزرگترین اشتباهی که میتوانیم انجام دهیم این است به آدمها طولانی تر از آنچه که لیاقتش را دارند اجازه دهیم در زندگیمان بمانند... #کتاب #همه_نام‌ها #ژوزه_ساراماگو 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1567
عمقِ چالش پیش روی شما، تعیین کننده ارتفاع موفقیت شما خواهد بود. 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
1599
🎬 #دیالوگ_شاخص قبل از اینکه بتونی به جلو حرکت کنی گذشته رو پشت سر بذار. #فارست_گامپ 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice
Gentlemen's choice
2011
آنچه سرنوشت انسان را می سازد استعدادهایش نیست بلکه انتخاب های اوست. 🔹زندگی به سبک یک جنتلمن 🔹 ⚜@gentIemenschoice