פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.

23
قِنِـاެتييہ للـختصاراتہ 💒❕ •. الاَصَل٘ تَبقِينہ ﯠِصعَـبٰ ؏َـليهن تقليَدج 💒❕ •. قِنِـاެتيہ ﺎݪاصݪيۿہ〖 @V_1s1〗💒❕ •.
Open in app
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
37
لشہَ تغادࢪۅن ڪَݪشيہٰ مࢪتب شنۅ ݪ مہَ ؏َـاجبڪَم تنضمۅטּ وتغادࢪوٰن مۅ فنِدقہٰ منۿسا ݪ مہَ يعجبۿ يطݪع + ݪلِبعض🦋👤.
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
38
- اسمـَا۽ بنــَاٺ مزخـرفـۿ لترتيـَب قنواڪـَم 💕🩹.
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
38
- ۽لڪيَـاتـَۿ 💕🩹. ۽لڪيـَوٺ 💕🩹. ۽لقشطـَۿ 💕🩹. - رمـانـَۿ 💕🩹. - بنـَوشـۿ 💕🩹. ۽لطيـَفۿ 💕🩹. - حنـَوشـۿ 💕🩹.
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
35
بَنـٰتَ ڪـَࢪڪو໑ڪہ 👼🏻💗ꜛ. بَنـٰتَ ۽ِلنــَاصريـَۿۃ 👼🏻💗ꜛ. بَنـٰتَ بغـَدٱډٖ 👼🏻💗ꜛ. بَنـٰتَ اެݪبصٰـࢪۿۿ 👼🏻💗ꜛ. بَنـٰتَ النـَجففـْﮧ 👼🏻💗ꜛ.
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
25
ﺄﺳمــا۶ بَــنــاټ ڪــيــــۅت 🧺💞✨.
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
26
- عـَسلايـَۿ 🧺💞✨. - نـَستـَلايـۿ 🧺💞✨. - ڪـرَّﺳَﺳَتْـنٰۛ 🧺💞✨. - قـَوشـَطۿ 🧺💞✨. - چـَوڪَـليتۿ 🧺💞✨. - سـَوڪرۿ 🧺💞✨.
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
27
꒷꒥꒷꒷꒥꒷꒷꒥꒷꒷꒥꒷꒷꒥꒷꒷꒥꒷꒷
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
32
حَڪـہ טּـفَسييہ 💆🏻‍♀🎀❕
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
36
ﭑختصـﭑࢪﺎتہ تفي٘ـدٰڪٰٖمہ حلويني 🐚🤍.
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
37
ۿِـلاو ، ييـہ ، أჂ̤ ، ﻶ ، شُڪراً ، مَـدريـہ ، םِـטּ ، ۿـو ، ۿـي ، ؏ُـمرييہ ، פَـبيبيہ ، مَاعـرُف ، ﺑَـسہ ، ﭑحبَـك ، اسفـۿ ، أڪثر ، اوڪِ ، تَـمامہ ، واللۿ ، حَتۍ ، شيہ ، ؏َـاديہ ، ؏َـفواً ، ڪُلش ، ـلاڤيـو ، مُمكِن ، بَـ؏ـد ، ڪول ، ۿِـيـج ، عَليۿ ، هُمه ، لـيشہ ، بَا؏ ، ويايۿ ، פَــياتيہ ، الحَمد للۿ ، ﭑنـتَ ، ﭑنـتِ ، حِـلو ، سَــلام ، شسمۿ ، صـدُك ، لاטּ ، ويِنہ ، بَــايہ .
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
39
يـلـهہ بـَـاييہَ ﯛباجر טּـڪمٛݪ 😔😹💖،
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
40
: اختـِصاࢪاتِ مـَࢪتبۃ 👼🏻💕 . ِ
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
33
- ﺄسِمـآء قنـۅأت 😿🎀💖💖.
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
36
بڪِݪ لطـفـہَ لـحـد يغادࢪ 🌚💞🍧🤍◡̈
פـِڪك اختصاراتہ 🦦🤍❕ •.
37
⋆ ََِأسماء حڪہ الفخامۿہ 🐸🦋🍇"