فرانسه پیش دبستان

18
Public channel
Open in app
فرانسه پیش دبستان
14
تکلیف پیش دبستان ١١ اسفند با سلام و احترام لطفا CD2 از tr.12 تا آخر tr.14 گوش داده شود. سپاس
فرانسه پیش دبستان
29
تکالیف پایه پیش دبستان ۳ اسفند با سلام و احترام لطفا سی دی ٢ از tr.9 تا آخر tr.11 گوش داده شود. سپاس
فرانسه پیش دبستان
46
تکالیف پایه پیش دبستان ٢٧ بهمن با سلام و احترام لطفا سی دی ٢ از tr.6 تا آخر tr.8 گوش داده شود. سپاس
فرانسه پیش دبستان
58
تکالیف پایه پیش دبستان ۲۰بهمن با سلام و احترام لطفا سی دی ۲ از tr.1 تا آخر tr.5 گوش داده شود‌. سپاس
فرانسه پیش دبستان
78
تکلیف پیش دبستان ۲۹ دی با سلام و احترام لطفا cd تا tr.41 گوش داده شود. سپاس
فرانسه پیش دبستان
77
تکلیف پیش دبستان ٢٢ دی با سلام و احترام لطفا CD1 از tr.38 تا tr.40 گوش داده شود. سپاس
فرانسه پیش دبستان
81
تكليف پيش ١٠/١٥ با درود و احترام لطفا Cd.1 از tr.33 تا tr.37 گوش داده شود. با سپاس
فرانسه پیش دبستان
68
تكليف پيش دبستان ۱ دی با سلام و احترام، لطفا CD از اول تا اخر tr.36 گوش داده شود. با تشكر
فرانسه پیش دبستان
32
تكليف پيش دبستان ۱ دی با سلام و احترام، لطفا CD از اول تا اخر tr.36 گوش داده شود. با تشكر
فرانسه پیش دبستان
33
تكليف پيش دبستان ٩٩.٩.٢٤: با سلام و احترام، لطفا CD از tr.29 تا tr.33 گوش داده شود. با تشكر
فرانسه پیش دبستان
35
تکلیف کلاس پیش ۹/۱۷ با درود و احترام لطفا tr.29 تا آخر tr.32 گوش داده شود. با سپاس
فرانسه پیش دبستان
52
تکلیف پیش دبستان ١٠ آذر با سلام و احترام لطفا CD از tr.24 تا tr.30 گوش داده شود. سپاس
فرانسه پیش دبستان
28
Comment fabriquer une souris en papier?
فرانسه پیش دبستان
50
تکلیف آخرهفته پیش دبستان ۳ آذر با سلام و احترام لطفا cd تا آخر tr.27 گوش داده شود. سپاس
فرانسه پیش دبستان
71
تکلیف آخر هفته پیش ۲۰ابان با سلام و احترام لطفا سی دی تا آخر tr.23 گوش داده شود. با سپاس.
فرانسه پیش دبستان
78
تکلیف آخر هفته پیش ۸/۱۲ با درود لطفا Cd.1 تا آخر tr.17 گوش داده شود. با سپاس.