فرانسه چهارم

31
Public channel
Open in app
فرانسه چهارم
58
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۲۰ اردیبهشت با سلام و احترام ۱. لطفا از روی جملات زیر یک خط بنویسید. Aujourd'hui on fait du sport. Aujourd'hui on fait de la musique. Aujourd'hui on fait de la peinture. Aujourd'hui on fait de la lecture. Aujourd'hui on fait de la trottinette. ۲. لطفا cd, tr.43 گوش داده شود. سپاس
فرانسه چهارم
54
تکالیف پایه چهارم عاطفه ۲/۲۰ با سلام و احترام لطفا فعل های زیر صرف شود: danser regarder adorer se laver se réveiller سپاس
فرانسه چهارم
45
تکلیف کلاس چهارم الهه ۲۰ /۲ با درود و احترام لطفا جمله های زیر را به آینده تبدیل کنید : 1.Nous ............ (manger) 2.Elle ............... (nager) 3.Tu .........(faire) du sport. 4.Il........... (faire) chaud. 5.Je.........(apprendre) à jongler. با سپاس
فرانسه چهارم
39
تکلیف کلاس چهارم ترانه ۲۰ /۲☘️ با درود و احترام لطفا جمله های زیر را به آینده تبدیل کنید : ‏1.Nous ............ manger ‏2.Elle ............... nager ‏3.Tu .........faire du sport. ‏4.Il.........faire chaud. ‏5.Je.........apprendre à jongler. تا رسیدن به آرزوها راهی نیست ،تلاش کن.☘️
فرانسه چهارم
37
تکلیف کلاس چهارم هانیه ٢٠ اردیبهشت با سلام و احترام لطفا جمله های زیر را به آینده تبدیل کنید: 1. Nous ............ (manger). 2. Elle ............... (nager). 3. Tu ......... (faire) du sport. 4. Il........... (faire) chaud. 5. Je......... (apprendre) à jongler. با سپاس
فرانسه چهارم
58
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۱۳ اردیبهشت با سلام و احترام لطفا از روی جملات زیر یک خط بنویسید. Je fais un pique_nique. Je fais la fête. Je fais des jeux. Je fais de la magie. Je fais des cadeaux. Je fais de la danse. Je fais du foot. سپاس
فرانسه چهارم
50
تكاليف كلاس چهارم ترانه۱۳/۲🌼 با درود و احترام لطفا جملات زير را ترجمه كنيد. من بيشتر، كار خواهم كرد. تو كمتر، شيريني خواهي خورد. من، آشپزي كردن را ياد خواهم گرفت. تو، گيتار زدن را ياد خواهي گرفت. من ورزش خواهم كرد. روز گارتان سراسر شادی 🌼
فرانسه چهارم
47
تکلیف کلاس چهارم هانیه ١٣ اردیبهشت با سلام و احترام لطفا جملات زير را ترجمه كنيد. من بيشتر، كار خواهم كرد. تو كمتر، شيريني خواهي خورد. من، آشپزي كردن را ياد خواهم گرفت. تو، گيتار زدن را ياد خواهي گرفت. من ورزش خواهم كرد. با تشكر
فرانسه چهارم
57
تكاليف آخر هفته كلاس چهارم الهه ١٢ ارديبهشت با سلام و احترام لطفا جملات زير را ترجمه كنيد. من بيشتر، كار خواهم كرد. تو كمتر، شيريني خواهي خورد. من، آشپزي كردن را ياد خواهم گرفت. تو، گيتار زدن را ياد خواهي گرفت. من ورزش خواهم كرد. با تشكر
فرانسه چهارم
47
تکالیف پایه چهارم عاطفه ۱۳/۲ با سلام و احترام لطفا از روی کلمات زیر دو خط نوشته شود: quarante cinquante soixante soixante-dix quatre-vingts quatre-vingt-dix cent سپاس
فرانسه چهارم
73
تکلیف کلاس چهارم الهه ۶ اردیبهشت با سلام و احترام لطفا CD2 از tr.1 تا tr.5 گوش داده شود و جملات زیر را ترجمه کنید. 1. Je vais moins manger. 2. Je vais plus faire de sport. 3. Je vais plus marcher. 4 . من بیشتر کار خواهم کرد (travailler) 5. من کمتر تلویزیون نگاه خواهم کرد. (regarder la télévision) 6. من بیشتر پنیر خواهم خورد. (manger) سپاس
فرانسه چهارم
59
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۵ اردیبهشت با سلام و احترام لطفا از روی جملات زیر یک خط بنویسید. On fait un pique_nique. On fait la fête. On fait des jeux. On fait de la magie. On fait des cadeaux. On fait de la danse. On fait du foot. سپاس
فرانسه چهارم
53
تکلیف کلاس چهارم ترانه ۶ اردیبهشت☘️ با درود و احترام لطفا CD2 از tr.1 تا tr.5 گوش داده شود و جملات زیر را ترجمه کنید. 1. Je vais moins manger. 2. Je vais plus faire de sport. 3. Je vais plus marcher. 4 . من بیشتر کار خواهم کرد (travailler) 5. من کمتر تلویزیون نگاه خواهم کرد. (regarder la télévision) 6. من بیشتر پنیر خواهم خورد. (manger) زیباترین سرنوشت نصیبتان ☘️
فرانسه چهارم
50
تکالیف پایه چهارم عاطفه 6/2 با سلام و احترام لطفا از روی اعداد زیر دو خط نوشته شود: quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf سپاس
فرانسه چهارم
48
تکلیف کلاس چهارم هانیه ۶ اردیبهشت با سلام و احترام لطفا CD2 از tr.1 تا tr.5 گوش داده شود و جملات زیر را ترجمه کنید. 1. Je vais moins manger. 2. Je vais plus faire de sport. 3. Je vais plus marcher. 4 . من بیشتر کار خواهم کرد (travailler) 5. من کمتر تلویزیون نگاه خواهم کرد. (regarder la télévision) 6. من بیشتر پنیر خواهم خورد. (manger) سپاس
فرانسه چهارم
69
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۳۰ فروردین با سلام و احترام لطفا کتاب تمرین صفحه ۳۴ و ۳۵ را حل کنید. سپاس
فرانسه چهارم
58
تکلیف کلاس چهارم ترانه ۳۰/۱💜 با درود و احترام لطفا جاهای خالی را با فعل صرف شده aller پر کنید: 1.Je ............moins manger. ..........plus">2.Nous...........plus marcher. 3.Tu .................faire plus de sport. 4.Vous ..........plus travailler. 5.Ils.......... plus regarder Ia télévision. سرشار از رحمت و نیکی باشید💜
فرانسه چهارم
54
تکلیف کلاس چهارم هانیه ٣٠ فروردین با درود و احترام لطفا جاهای خالی را با فعل صرف شده aller پر کنید: 1. Je ............moins manger. 2. ..........plus">Nous...........plus marcher. 3. Tu .................faire plus de sport. 4. Vous ..........plus travailler. 5. Ils.......... plus regarder Ia télévision. سپاس
فرانسه چهارم
54
تکلیف کلاس چهارم الهه ۳۰/۱ با درود و احترام لطفا جاهای خالی را با فعل صرف شده aller پر کنید: 1.Je ............moins manger. ..........plus">2.Nous...........plus marcher. 3.Tu .................faire plus de sport. 4.Vous ..........plus travailler. 5.Ils.......... plus regarder Ia télévision. سپاس
فرانسه چهارم
55
تکالیف پایه چهارم عاطفه 30/1 با سلام و احترام لطفا از روی اعداد زیر دو خط نوشته شود: soixante-dix soixante-et-onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-trois quatre-vingt-quatre quatre-vingt-cinq سپاس
فرانسه چهارم
70
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۲۳ فروردین با سلام و احترام لطفا از روز جملات زیر یک خط رونویسی شود. Je veux du poulet. Je veux du pain. Je veux du fromage. Je veux du jus d'orange. Je veux de la salade. Je veux une banane. سپاس
فرانسه چهارم
55
تكليف پايه چهارم ترانه ٢٢ فروردين🌸 با درود لطفا فعل aller را صرف كنيد و جملات زير را در دفتر خود بنويسيد. Cette année, je vais faire du sport. Cette année, je vais faire du judo. Cette année, je vais faire du vélo. Cette année, je vais faire du roller. روزگارتان بهاري 🌸
فرانسه چهارم
52
تکلیف کلاس چهارم هانیه ٢٣ فروردین با سلام و احترام لطفا فعل aller را صرف كنيد و جملات زير را در دفتر خود بنويسيد. Cette année, je vais faire du sport. Cette année, je vais faire du judo. Cette année, je vais faire du vélo. Cette année, je vais faire du roller. با تشكر
فرانسه چهارم
52
تكاليف پايه چهارم الهه ٢٢ فروردين با سلام و احترام لطفا فعل aller را صرف كنيد و جملات زير را در دفتر خود بنويسيد. Cette année, je vais faire du sport. Cette année, je vais faire du judo. Cette année, je vais faire du vélo. Cette année, je vais faire du roller. با تشكر
فرانسه چهارم
51
تکالیف پایه چهارم عاطفه ۲۴/۱ با سلام و احترام لطفا از روی ماه های سال یک خط نوشته شود (صفحه ۱۷ کتاب)و جملات زیر هم در دفتر نوشته شود: Tu es né(e) quand? Je suis né en mai. Je suis née en janvier. Elle est née en mars. Il est né en juin. سپاس
فرانسه چهارم
77
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۱۶ فروردین با سلام و احترام لطفا cd از tr.22 تا tr.28 گوش داده شود. سپاس🌸
فرانسه چهارم
66
تکلیف کلاس چهارم ترانه ١۶ فروردین🌸 با سلام و احترام با آرزوي شروع سااي سراسر شادي و سلامتي براي عزيزان لطفا CD1 از Tr.42 تا Tr.46 گوش داده شود. لطفا سوالات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. 1. من سردم است. A) J'ai chaud. B) J'ai froid. C) J’ai soif. 2. من گرسنه هستم. ‌A) J’ai peur. B) J'ai soif. C) J’ai faim. 3. تو عصبانی هستی. A) Tu es fatigué(e). B) Tu es mala ...
فرانسه چهارم
55
تکلیف کلاس چهارم الهه ١۶ فروردین با سلام و احترام لطفا CD1 از Tr.42 تا Tr.46 گوش داده شود. لطفا سوالات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. 1. من سردم است. A) J'ai chaud. B) J'ai froid. C) J’ai soif. 2. من گرسنه هستم. ‌A) J’ai peur. B) J'ai soif. C) J’ai faim. 3. تو عصبانی هستی. A) Tu es fatigué(e). B) Tu es malade. C) Tu es fâché(e). 4. شما بیمار هستيد. A) Nous ...
فرانسه چهارم
52
تکالیف پایه چهارم عاطفه ۱/۱۶ با سلام و احترام لطفا فعل های زیر صرف شود و ساعت های زیر در قالب جمله نوشته شود : فعل : Se laver Se réveiller Voler Marcher ساعت: 6:15 7:10 4:30 2:45 سپاس
فرانسه چهارم
58
تکلیف کلاس چهارم هانیه ١۶ فروردین با سلام و احترام لطفا CD1 از Tr.42 تا Tr.46 گوش داده شود. لطفا سوالات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. 1. من سردم است. A) J'ai chaud. B) J'ai froid. C) J’ai soif. 2. من گرسنه هستم. ‌A) J’ai peur. B) J'ai soif. C) J’ai faim. 3. تو عصبانی هستی. A) Tu es fatigué(e). B) Tu es malade. C) Tu es fâché(e). 4. شما بیمار هستيد. A) Nou ...
فرانسه چهارم
65
Rayane Chahsavari Moqadam❤️
فرانسه چهارم
85
تکلیف کلاس چهارم ۱۷ اسفند با سلام و احترام لطفا از روی کلمات زیر یک خط بنویسید. Du pulet Du jus d'orange Du fromage Des bananes Des pommes Des oranges De la salade سپاس
فرانسه چهارم
76
تکالیف پایه چهارم عاطفه۱۸ اسفند با سلام و احترام لطفا از کلمات زیر دو خط نوشته شود: mon papa ma maman mon papi ma mamie ma tante mon oncle mon frère ma soeur سپاس
فرانسه چهارم
67
تکلیف کلاس چهارم الهه ۱۲/۱۸ با درود و احترام لطفا جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید. ۱. من دندانم درد می کند . ۲.شما پاهایتان درد می کند. ۳.آن دختر دماغش درد می کند. ۴.تو دلت درد می کند. ۵.ما گلویمان درد می کند. با سپاس
فرانسه چهارم
64
تکلیف کلاس چهارم ترانه ۱۲/۱۸🌸 با درود و احترام لطفا جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید. ۱. من دندانم درد می کند . ۲.شما پاهایتان درد می کند. ۳.آن دختر دماغش درد می کند. ۴.تو دلت درد می کند. ۵.ما گلویمان درد می کند. چند قدم مانده تا بهار 🌸
فرانسه چهارم
65
تکلیف کلاس چهارم هانیه ١٨ اسفند با سلام و احترام لطفا از روی کلمات زیر یک خط رونویسی شود. la gorge la tête le nez le ventre les dents les pieds با سپاس
فرانسه چهارم
90
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۱۱ اسفند با سلام و احترام لطفا از روی جملات زیر یک خط رونویسی شود. Il y a une baguette magique. Il y a un lapin blanc. Il y a un chapeau noir. Il y a des cartes. Il y a une pomme. سپاس
فرانسه چهارم
79
تکالیف پایه چهارم عاطفه۱۲ اسفند با سلام و احترام لطفا از کلمات زیر دو خط نوشته شود: Le papa La maman Le papi La mamie La tante L'oncle Le frère La soeur سپاس
فرانسه چهارم
70
تکلیف کلاس چهارم الهه ١١ اسفند با سلام و احترام لطفا جملات زير را به فرانسه ترجمه كنيد. ١.تو ناراحت هستي. ٢.من بيمار هستم. ٣.آنها(پسر) عصباني هستند. ٤.آنها(دختر) خسته هستند. ٥.ما ناراحت هستيم. ٦.شما خسته هستيد. با تشكر
فرانسه چهارم
66
تکلیف کلاس چهارم ترانه ١٢/١١ با درود لطفا جملات زير را به فرانسه ترجمه كنيد. ١.تو ناراحت هستي. ٢.من بيمار هستم. ٣.آنها(پسر) عصباني هستند. ٤.آنها(دختر) خسته هستند. ٥.ما ناراحت هستيم. ٦.شما خسته هستيد. روزگارتان پر از اتفاقات عالي ☘️
فرانسه چهارم
66
تکلیف کلاس چهارم هانیه ١١ اسفند با سلام و احترام لطفا CD1 از tr.42 تا tr.45 گوش داده شود و جملات زير را به فرانسه ترجمه كنيد. ١.تو ناراحت هستي. ٢.من بيمار هستم. ٣.آنها(پسر) عصباني هستند. ٤.آنها(دختر) خسته هستند. ٥.ما ناراحت هستيم. ٦.شما خسته هستيد. با تشكر
فرانسه چهارم
85
تکلیف کلاس چهارم الهه ۴ اسفند با سلام و احترام لطفا سی دی tr.42 و tr.43 گوش داده و جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید. 1. من ناراحت هستم. 2. آنها (پسران) ناراحت هستند. 3. او (دختر) عصبانی است. 4. ما عصبانی هستیم. 5. تو بیمار هستی. 6. شما بیمار هستيد. سپاس
فرانسه چهارم
77
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۴ اسفند با سلام و احترام لطفا از روی جملات زیر یک خط رونویسی شود. Il y a un gâteau. Il y a des cartes. Il y a un lapin. Il y a un cadeau. Il y a une pomme. سپاس