فرانسه چهارم

32
Public channel
Open in app
فرانسه چهارم
21
تکلیف کلاس چهارم الهه ۴ اسفند با سلام و احترام لطفا سی دی tr.42 و tr.43 گوش داده و جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید. 1. من ناراحت هستم. 2. آنها (پسران) ناراحت هستند. 3. او (دختر) عصبانی است. 4. ما عصبانی هستیم. 5. تو بیمار هستی. 6. شما بیمار هستيد. سپاس
فرانسه چهارم
21
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۴ اسفند با سلام و احترام لطفا از روی جملات زیر یک خط رونویسی شود. Il y a un gâteau. Il y a des cartes. Il y a un lapin. Il y a un cadeau. Il y a une pomme. سپاس
فرانسه چهارم
18
تکلیف کلاس چهارم هانیه ۴ اسفند با سلام و احترام لطفا سی دی tr.42 و tr.43 گوش داده و جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید. 1. من ناراحت هستم. 2. آنها (پسران) ناراحت هستند. 3. او (دختر) عصبانی است. 4. ما عصبانی هستیم. 5. تو بیمار هستی. 6. شما بیمار هستيد. سپاس
فرانسه چهارم
19
تکلیف کلاس چهارم ترانه ۴ اسفند🌱 با درود و احترام لطفا سی دی tr.42 و tr.43 گوش داده و جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید. 1. من ناراحت هستم. 2. آنها (پسران) ناراحت هستند. 3. او (دختر) عصبانی است. 4. ما عصبانی هستیم. 5. تو بیمار هستی. 6. شما بیمار هستيد. آسمان دلتان صاف و در آرامش🌱
فرانسه چهارم
18
تکالیف پایه چهارم ۴ اسفند،عاطفه با سلام و احترام لطفا از جملات زیر دو خط نوشته شود: Je suis fort en sport. J'aime le français. Je déteste la musique. J'adore l'histoire. Je n'aime pas les maths. سپاس
فرانسه چهارم
38
تکلیف پایه چهارم عاطفه ۲۶بهمن با سلام و احترام لطفا جملات زیر دو خط نوشته شود: Je suis fort en musique. Je suis forte en géo. Tu es fort en maths. Tu es forte en sciences. Je suis fort en sport. سپاس
فرانسه چهارم
26
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۲۷ بهمن با سلام و احترام لطفا صفحه ۳۰ و ۳۱ کتاب تمرین را حل کنید. سپاس
فرانسه چهارم
27
تکلیف کلاس چهارم الهه ۱۱/۲۷ با درود و احترام ۱.من خسته هستم. ۲.آن (دختر) خسته است. ۳.تو خسته هستی. ۴.آنها (مرد)خسته هستند. ۵.ما خسته هستیم. باسپاس
فرانسه چهارم
19
تکلیف کلاس چهارم ترانه ۱۱/۲۷🌺 با درود و احترام ۱.من خسته هستم. ۲.آن (دختر) خسته است. ۳.تو خسته هستی. ۴.آنها (مرد)خسته هستند. ۵.ما خسته هستیم. لبخندتان از ته دل🌺
فرانسه چهارم
19
تکلیف کلاس چهارم هانیه ٢٧ بهمن با سلام و احترام لطفا جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید. ۱.من خسته هستم. ۲.آن (دختر) خسته است. ۳.تو خسته هستی. ۴.آنها (پسران)خسته هستند. ۵.ما خسته هستیم. سپاس
فرانسه چهارم
42
تكاليف كلاس چهارم ترانه ۱۱/۲۰ با درود و احترام لطفا جملات زير را به فرانسه ترجمه كنيد. ۱.من سردم است . ۲.او(پسر) گرسنه است. ۳.تو ميترسي. ۴.ما تشنه هستیم. ۵.شما گرمتان است. آرامشتان پایدار🌺
فرانسه چهارم
29
تكاليف كلاس چهارم الهه ٩٩.١١.٢٠: با سلام و احترام لطفا جملات زير را به فرانسه ترجمه كنيد. من سردمه. او(پسر) گرسنه است. تو ميترسي. ما تشنه ايم. شما گرمتونه. با تشكر
فرانسه چهارم
30
تكليف كلاس چهارم هانیه ٢٠ بهمن با سلام و احترام لطفا جملات زير را به فرانسه ترجمه كنيد. من سردم است. او(پسر) گرسنه است. تو ميترسي. ما تشنه هستیم. شما گرمتان است. با تشكر
فرانسه چهارم
27
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۲۰ بهمن ۱.با سلام و احترام لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید؟؟ 1.Qu'est_ce que tu adores faire? 2. Qu'est_ce que tu n'aimes pas faire? ۲.لطفا cd از tr.24 تا tr.28 گوش داده شود. سپاس
فرانسه چهارم
30
تکالیف چهارم عاطفه ۲۰بهمن با سلام و احترام لطفا از کلمات زیر دو خط نوشته شود: Le français Le sport L'anglais L' histoire Les maths La géographie La musique Les sciences Les arts plastiques سپاس
فرانسه چهارم
60
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۲۹ دی با سلام و احترام لطفا از روی جملات زیر یک خط رونویسی شود. Elle adore chanter. Il adore dessiner. Elle adore le judo. Il déteste nager. Il déteste danser. سپاس
فرانسه چهارم
45
تکلیف کلاس چهارم ترانه ٢٩ دی بادرود لطفا سوالات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. Choisissez la bonne réponse. 1. Tu es né quand ? A) Je suis né en janvier. B) Je suis née le janvier. C) Je suis né le janvier. 2. Quatre-vingts? A) 83 B) 80 C) 90 3. 96? A) quatre-vingt-quinze B) quatre-vingt-seize C) quatre-vingt-six 4. Demain, il va ........... A) neige B) pl ...
فرانسه چهارم
28
تکلیف کلاس چهارم هانیه ٢٩ دی با سلام و احترام لطفا سوالات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. Choisissez la bonne réponse. 1. Tu es né quand ? A) Je suis né en janvier. B) Je suis née le janvier. C) Je suis né le janvier. 2. Quatre-vingts? A) 83 B) 80 C) 90 3. 96? A) quatre-vingt-quinze B) quatre-vingt-seize C) quatre-vingt-six 4. Demain, il va ........... A) ne ...
فرانسه چهارم
33
تکلیف کلاس چهارم الهه ٢٩ دی با سلام و احترام لطفا سوالات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. Choisissez la bonne réponse. 1. Tu es né quand ? A) Je suis né en janvier. B) Je suis née le janvier. C) Je suis né le janvier. 2. Quatre-vingts? A) 83 B) 80 C) 90 3. 96? A) quatre-vingt-quinze B) quatre-vingt-seize C) quatre-vingt-six 4. Demain, il va ........... A) nei ...
فرانسه چهارم
30
تکلیف پایه چهارم عاطفه ۲۹دی با سلام و احترام لطفا ساعت های زیر را به صورت جمله بنویسید: 9:10 10:20 3:15 2:45 6:50 سپاس
فرانسه چهارم
53
با سلام و احترام تكليف آخر هفته چهارم الهه ٩٩.١٠.٢٢ لطفا يكبار از روي فعل avoir بنويسيد. J’ai Tu as Il a Elle a Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont با تشكر
فرانسه چهارم
40
تكليف آخر هفته چهارم ترانه ۲۲دی درود لطفا يكبار از روي فعل avoir بنويسيد. J’ai Tu as Il a Elle a Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont آسمان دلتان آبی 🌝
فرانسه چهارم
37
تکلیف کلاس چهارم هانیه ٢٢ دی با سلام و احترام لطفا يكبار از روي فعل avoir بنويسيد. J’ai Tu as Il a Elle a Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont سپاس
فرانسه چهارم
37
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۲۲ دی با سلام و احترام لطفا از روی جملات زیر یک خط رونویسی شود. J'aime la danse. J'aime la musique. J'aime le foot. Je n'aime pas la peinture Je n'aime pas le judo. سپاس
فرانسه چهارم
34
تکالیف پایه چهارم عاطفه ۲۲دی با سلام و احترام لطفا افعال Aimer Adorer Détester صرف شوند. سپاس
فرانسه چهارم
50
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۱۵ دی با سلام و احترام لطفا از جملات زیردو خط رونویسی شود. J'aime la peinture. J'aime la danse. J'aime la musique. J'aime le jeu vidéo. Je n'aime pas le judo. سپاس
فرانسه چهارم
50
تكليف كلاس چهارم الهه ١٠/١٥ لطفا جملات زير را به حالت آينده بنويسيد. Il fait beau. Il fait froid. Il pleut. Le soleil brille. Il y a de l’orage. با تشكر
فرانسه چهارم
47
تكليف كلاس چهارم ١٠/١٥ ترانه 💖 بادرود لطفا صفحه 20 تمرین 3A کتاب تمرین حل شود. دلتون پر مهر💖
فرانسه چهارم
40
تکلیف کلاس چهارم هانیه ١۵ دی با سلام و احترام لطفا تمرین 3A، صفحه 20 کتاب تمرین حل شود. سپاس
فرانسه چهارم
47
تکالیف پایه چهارم ۱۵ دی با سلام و احترام لطفا افعال زیر صرف شود: Se réveiller Se laver S'habiller Chanter Parler سپاس عاطفه
فرانسه چهارم
66
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۱ دی با سلام و احترام لطفا از از روی جملات زیر دو خط رونویسی شود. 1. Je veux nager. 2. Je veux sauter. 3. Je veux danser. 4. Je veux chanter. 5. Je veux dessiner. 6. Je veux courir. سپاس
فرانسه چهارم
56
تکلیف ١ دی کلاس چهارم ترانه ⛄️ با درود لطفا CD1 از tr.34 تا tr.38 گوش داده شود و جملات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. Choisissez la bonne réponse. 1. Aujourd'hui, il ......... du vent. A) faire B) fait C) fais 2. Demain, le soleil .......... briller. A) vont B) vas C) va 3. Demain, nous ........... nager. A) vais B) va C) allons 4. Demain, il . ...
فرانسه چهارم
39
تکلیف ١ دی کلاس چهارم الهه با سلام و احترام لطفا CD1 از tr.34 تا tr.38 گوش داده شود و جملات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. Choisissez la bonne réponse. 1. Aujourd'hui, il ......... du vent. A) faire B) fait C) fais 2. Demain, le soleil .......... briller. A) vont B) vas C) va 3. Demain, nous ........... nager. A) vais B) va C) allons 4. Demain, ...
فرانسه چهارم
46
تکلیف ١ دی کلاس چهارم هانیه با سلام و احترام لطفا CD1 از tr.34 تا tr.38 گوش داده شود و جملات زیر را در دفتر بنویسید و سپس گزینه درست را انتخاب کنید. Choisissez la bonne réponse. 1. Aujourd'hui, il ......... du vent. A) faire B) fait C) fais 2. Demain, le soleil .......... briller. A) vont B) vas C) va 3. Demain, nous ........... nager. A) vais B) va C) allons 4. Demai ...
فرانسه چهارم
47
تکالیف ۱ دی پایه چهارم عاطفه با سلام و احترام Décris ta journée! لطفا یک روز خود را توصیف کن و افعال زیر صرف شود Se réveiller Se lever سپاس
فرانسه چهارم
69
تکلیف ٢۴ آذر کلاس چهارم هانیه: با سلام و احترام لطفا جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 1.Aujourd’hui, il ...... froid mais demain il............faire chaud. 2.Aujourd’hui, il fait ........... mais demain il va.............. du vent. 3.Aujourd’hui, il.............. mais demain le soleil va............ 4.Aujourd’hui, il neige demain il............... 5.Demain,il va.............. سپاس
فرانسه چهارم
52
تكليف كلاس چهارم الهه ٩٩.٩.٢٤: با سلام و احترام لطفا جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 1.Aujourd’hui, il ...... froid mais demain il............faire chaud. 2.Aujourd’hui, il fait ........... mais demain il va.............. du vent. 3.Aujourd’hui, il.............. mais demain le soleil va............ 4.Aujourd’hui, il neige demain il............... 5.Demain,il va.............. با تشكر
فرانسه چهارم
46
تكليف كلاس چهارم ترانه ٩٩.٩.٢٤:🌹 با درود لطفا جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 1.Aujourd’hui, il ...... froid mais demain il............faire chaud. 2.Aujourd’hui, il fait ........... mais demain il va.............. du vent. 3.Aujourd’hui, il.............. mais demain le soleil va............ 4.Aujourd’hui, il neige demain il............... 5.Demain,il va............. مهرتان پایدار.
فرانسه چهارم
39
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۲۴ آذر با سلام و احترام لطفا از روی جملات زیر دو خط رونویسی شود. Aujourd'hui c'est mercredi. Demain c'est jeudi. Aujourd'hui c'est samedi. Demain c'est dimanche. Aujourd'hui c'est vendredi. سپاس
فرانسه چهارم
38
تکالیف پایه چهارم عاطفه ۲۴آذر با سلام و احترام Décris ta journée. یک روز خود را توصیف کن! سپاس
فرانسه چهارم
62
تکلیف کلاس چهارم زهرا: 17آذر با سلام و احترام لطفا از روی کلمات زیر یک خط بنویسید. Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche سپاس
فرانسه چهارم
53
تکلیف چهارم ۹/۱۷ الهه با سلام و احترام لطفا جملات زير را به فرانسه ترجمه كنيد. ۱.امروز هوا گرم است فردا سرد خواد شد. ۲.امروز هوا خوب است فردا باد خواهد وزید. ۳.امروز هوا سرد است فردا هوا گرم خواهد شد. ۴.امروز هوا باد می وزد فردا هوا خوب خواهد شد. با تشكر
فرانسه چهارم
46
تکالیف پایه چهارم عاطفه ۱۷آذر با سلام و احترام لطفا فعل های زیر صرف شود S'habiller Se lever Se brosser سپاس
فرانسه چهارم
45
تکلیف کلاس چهارم هانیه ١٧ آذر با سلام و احترام لطفا جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید. ۱.امروز هوا گرم است. ٢. فردا سرد خواهد شد. ٣. امروز هوا خوب است. ۴. فردا باد خواهد وزید. ۵. امروز هوا سرد است. ۶. فردا هوا گرم خواهد شد. ٧. امروز باد می وزد. ٨. فردا هوا خوب خواهد شد. سپاس
فرانسه چهارم
43
تکلیف چهارم ترانه ۹/۱۷ 🌹🌹 با درود لطفا جملات زیر را به فرانسه ترجمه کنید: ۱.امروز هوا گرم است فردا سرد خواد شد. ۲.امروز هوا خوب است فردا باد خواهد وزید. ۳.امروز هوا سرد است فردا هوا گرم خواهد شد. ۴.امروز باد می وزد فردا هوا خوب خواهد شد. روزتان پر مهر 🌹🌹
فرانسه چهارم
76
تکلیف کلاس چهارم زهرا ۱۰ آذر با سلام و احترام لطفا از روی اعداد زیر یک خط بنویسید. 1️⃣1️⃣ Onze 1️⃣2️⃣ Douze 1️⃣3️⃣ Treize 1️⃣4️⃣ Quatorze 1️⃣5️⃣ Quinze 1️⃣6️⃣ Seize 1️⃣7️⃣ Dix_sept 1️⃣8️⃣ Dix_huit 1️⃣9️⃣ Dix_neuf 2️⃣0️⃣ Vingt سپاس
فرانسه چهارم
61
تكليف كلاس چهارم ترانه ١٠ آذر🌹🌹 با درود لطفا CD1 از tr.34 تا tr.37 گوش داده شود و لطفا فعل های زیر به زمان آینده نزدیک (Futur proche) صرف شوند. Voler (پرواز کردن) Jouer (بازی کردن) Ex: Je vais voler Tu vas voler روزگارتان به رنگ آرامش🌹🌹
فرانسه چهارم
49
تكليف كلاس چهارم الهه ١٠ آذر با سلام و احترام لطفا CD1 از tr.34 تا tr.37 گوش داده شود و لطفا فعل های زیر به زمان آینده نزدیک (Futur proche) صرف شوند. Voler (پرواز کردن) Jouer (بازی کردن) Ex: Je vais voler Tu vas voler
فرانسه چهارم
50
تكليف كلاس چهارم هانیه ١٠ آذر با سلام و احترام لطفا CD1 از tr.34 تا tr.37 گوش داده شود و لطفا فعل های زیر به زمان آینده نزدیک (Futur proche) صرف شوند. Voler (پرواز کردن) Jouer (بازی کردن) Ex: Je vais voler Tu vas voler سپاس
فرانسه چهارم
48
با سلام و احترام تکالیف ۱۱آذر پایه چهارم عاطفه لطفا فعل های زیر صرف شود Se réveiller Se laver Se doucher سپاس