فرانسه دوم

44
Public channel
Open in app
فرانسه دوم
26
تكليف كلاس دوم الهه ٩٩.١١.٤: با سلام لطفا صفحات ٢٧،٢٨ رو نويسي شود. با تشكر
فرانسه دوم
28
تکلیف کلاس دوم زهرا ۴ اسفند با سلام و احترام لطفا از روی حروف زیر یک خط بنویسید. La Mo Ni Fe Xu Zo سپاس
فرانسه دوم
27
تکلیف کلاس دوم هانیه ۴ اسفند با سلام و احترام لطفا صفحه ٢۵ دفتر رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
27
تکلیف کلاس دوم ترانه ۴/۱۲🌱 با درود و احترام لطفا صفحه ۲۵ دفتر نوشته شود . آسمان دلتان صاف و در آرامش🌱
فرانسه دوم
24
تکالیف پایه دوم ۴ اسفند عاطفه با سلام و احترام لطفا دفتر صفحات ۲۶ ۲۷ از هرجمله دوخط نوشته شود. سپاس
فرانسه دوم
42
تکلیف پایه دوم عاطفه ۲۷بهمن با سلام و احترام لطفا دفترصفحه ۲۵از هر جمله دو خط نوشته شود. سپاس
فرانسه دوم
26
تکلیف کلاس دوم زهرا ۲۷ بهمن با سلام و احترام لطفا از روی حروف زیر یک خط بنویسید. di ka du Po Li mu سپاس
فرانسه دوم
26
تكاليف كلاس دوم الهه ٩٩.١١.٢٧: با سلام و احترام لطفا صفحات ٢٥،٢٦ نوشته و روخواني شوند. با تشكر
فرانسه دوم
24
تکلیف کلاس دوم ترانه ۱۱/۲۷🌺 با درود و احترام لطفا صفحه ۲۴ نوشته شود. لبخندتان از ته دل🌺
فرانسه دوم
20
تکلیف کلاس دوم هانیه ٢٧ بهمن با سلام و احترام لطفا صفحه ٢۴ رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
41
تکلیف کلاس دوم ترانه ۱۱/۲۰ با درود و احترام لطفا صفحه ۲۳ در دفتر نوشته شود. آرامشتان پایدار🌺
فرانسه دوم
30
تكاليف كلاس دوم الهه ٩٩.١١.٢٠: با سلام و احترام لطفا صفحه ٢٤ نوشته و روخواني شود. با تشكر
فرانسه دوم
31
تکلیف کلاس دوم هانیه ٢٠ بهمن با سلام و احترام لطفا صفحه ٢٣ دفتر رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
31
تکلیف کلاس دوم زهرا: ۲۰ بهمن با سلام و احترام لطفا دفتر، صفحه ۵ و ۶ کامل شود. سپاس
فرانسه دوم
35
تکلیف پایه دوم عاطفه ۲۰بهمن با سلام و احترام لطفا دفترصفحه ۲۴ از هر جمله دو خط نوشته شود. سپاس
فرانسه دوم
64
تکلیف کلاس دوم زهرا ۲۹ دی با سلام و احترام لطفا cd تا tr.32 گوش داده شود. سپاس
فرانسه دوم
55
تکلیف کلاس دوم ترانه ۲۹ دی با درود لطفا صفحه۲۲ دفتر نوشته شود. روزگار بر وفق مراد 🌺
فرانسه دوم
51
تکلیف کلاس دوم هانیه ٢٩ دی با سلام و احترام لطفا صفحه ٢٢ دفتر رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
44
تكليف كلاس دوم الهه ٢٩ دي با سلام و احترام لطفا تمامي درسهاي داده شده را به كمك ويسهاي خانم افشان فر،دوره كنيد و فقط به تمرين و روخواني بپردازيد. سپاس
فرانسه دوم
34
تکلیف پایه دوم عاطفه ۲۹دی با سلام و احترام لطفا روخوانی دفتر از اول تا صفحه ۲۳ تمرین شود. سپاس
فرانسه دوم
56
تکلیف کلاس دوم هانیه ٢٢ دی با سلام و احترام لطفا صفحه ٢٠ و ٢۱ دفتر رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
37
با سلام و احترام تكليف آخر هفته دوم الهه ٩٩.١٠.٢٢ لطفا به ويسهاي كانال با دقت گوش كنيد و صفحه ٢٣ را بنويسيد. با تشكر
فرانسه دوم
37
تکلیف کلاس دوم ترانه ۲۲ دی با درود لطفا صفحه ۲۲ دفتر نوشته شود . آسمان دلتان آبی🌝
فرانسه دوم
36
تکلیف کلاس دوم زهرا ۲۲ دی با سلام و احترام لطفا cd تا tr. 33 گوش داده شود. سپاس
فرانسه دوم
31
تکالیف پایه دوم عاطفه ۲۲دی با سلام و احترام لطفا دفتر از اول تا صفحه ۲۳ روخوانی تمرین شود و از صفحه ۲۳ هر کلمه دو خط نوشته شود. سپاس
فرانسه دوم
53
تکلیف کلاس دوم زهرا ۱۵ دی با سلام و احترام لطفا cd تا tr.41 گوش داده شود. سپاس
فرانسه دوم
58
تكليف كلاس دوم الهه ١٠/١٥ لطفا صفحات ٢١،٢٢ نوشته شود. با تشكر
فرانسه دوم
54
تکلیف کلاس دوم ۱۰/۱۵ ترانه 💖 با درود لطفا صفحه ۲۰و ۲۱ یک خط نوشته شود. دلتون پر مهر💖
فرانسه دوم
54
تکلیف کلاس دوم هانیه ١۵ دی با سلام و احترام لطفا صفحه ١٩ دفتر رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
53
تکالیف پایه دوم عاطفه ۱۵دی با سلام و احترام لطفا دفتر صفحات ۲۱ و۲۲ از هر کلمه دو خط نوشته شود. سپاس
فرانسه دوم
70
تکلیف کلاس دوم زهرا ا دی با سلام و احترام لطفا cd تا tr.32 گوش داده شود. سپاس
فرانسه دوم
59
تکلیف کلاس دوم ترانه ۱ دی ⛄️ با درود لطفا صفحه های ۱۸و ۱۹ نوشته شود. دلتان بهاری
فرانسه دوم
53
تكليف كلاس دوم الهه ٩٩.١٠.١: با سلام و احترام لطفا صفحه ١٩،٢٠ نوشته شود و به ويسهاي موجود در كانال گوش كنيد. با تشكر
فرانسه دوم
45
تکلیف ١ دی کلاس دوم هانیه با سلام و احترام لطفا صفحه ١٧ و ١٨ دفتر رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
41
تکالیف پایه دوم عاطفه ۱دی با سلام واحترام لطفا دفتر صفحه ۲۲ از هر کلمه دوخط نوشته شود. سپاس
فرانسه دوم
69
تكليف كلاس دوم الهه ٩٩.٩.٢٤: با سلام و احترام لطفا صفحه ١٧،١٨ نوشته شود و به ويسهاي موجود در كانال گوش كنيد. با تشكر
فرانسه دوم
52
تکلیف دوم ترانه ۹/۲۴ 🌹 با درود لطفا صفحه های ۱۶ و ۱۷ نوشته شود. مهرتان پایدار.
فرانسه دوم
51
تکلیف کلاس دوم زهرا ۲۴ آذر با سلام و احترام لطفا cd1 تا آخر tr.33 گوش داده شود. سپاس
فرانسه دوم
47
تکلیف ٢۴ آذر کلاس دوم هانیه: با سلام و احترام لطفا صفحه ١۶ دفتر رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
44
تکالیف پایه دوم عاطفه ۲۴آذر با سلام واحترام لطفا دفتر صفحه ۲۰ و ۲۱ از هر کلمه دوخط نوشته شود. سپاس
فرانسه دوم
75
تکالیف کلاس دوم زهرا ۱۷ آذر با سلام و احترام لطفا cd1 تا tr.31 گوش داده شود. سپاس
فرانسه دوم
49
تكليف كلاس دوم الهه ٩٩.٩.١٧: با سلام و احترام لطفا صفحه ١٦ نوشته شود و تمرين روخواني با استفاده از ويسها در كانال تم تم انجام شود. با تشكر
فرانسه دوم
49
تکالیف پایه دوم عاطفه ۱۷ آذر با سلام و احترام لطفا دفتر صفحه ۱۸ و ۱۹ نوشته شود. سپاس
فرانسه دوم
44
تکلیف کلاس دوم هانیه ١٧ آذر با سلام و احترام لطفا صفحه ١۵ دفتر رونویسی شود. سپاس
فرانسه دوم
42
تکلیف دوم ترانه ۹/۱۷ 🌹🌹 با درود لطفا صفحات ۱۴ و ۱۵ نوشته شود. روزتان پر مهر 🌹🌹
فرانسه دوم
154
با تشکر از خانم هروی عزیز برای این موسیقی های زیبا.🙏🌸
فرانسه دوم
73
تکلیف کلاس دوم زهرا ۱۰ آذر با سلام و احترام لطفا cd1 تا tr.26 گوش داده شود. سپاس
فرانسه دوم
62
تکلیف کلاس دوم ترانه ۱۰ آذر درود لطفا صفحه ۱۲و ۱۳ دفتر نوشته شود. روزگارتان به رنگ آرامش 🌹🌹
فرانسه دوم
62
تکلیف کلاس دوم هانیه ١٠ آذر با سلام و احترام لطفا صفحات ١٣ و ١۴ دفتر رونویسی شود. سپاس