𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥

1044
𖤐⃟♥️••●اشکان━━ فرهاد ⇦ـ شُدَنیـ،میشِہ¡!''💛📒 ⇦ـ موندَنیـ،میمونِہ¡!''🔑 ⇦ـ عومَدَنیـ،میآد¡!''🛎✏️'' ⇦ـ رَفدَنیـ،هم‌میرِح¡!''🍋🛵'' ⇦ـ پَص‌الڪۍ‌إصرآرنَکُن¡!''🥇🌙 ✨🌙🕊 ◈─═─═─ رل بازی تم نم💎 برا دوستان گل💎🍀 خوش اومدید👐🏿🌙 کسی رل خواست ایدشو به پیوی ادمین بفرسته تا بزارم چنل رل بازی💍🖤👐🏿 https://tt.me/wdrghjk https://tt.me/safarii
Open in app
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
135
▽ ̶ⷯ͞.ᷡ͟͞ ᷡ͢͟͞-᪼᪻ৣ᪼᪻ৣ̅͞ᵐ̶ᶦ̶ˢ̶ Me gusta no hacerme feliz. Así que ahora mi clúster también es desagradable :))) ═══
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
155
می‍‌خام غ‍‌رق بش‍‌م ت‍‌و ش‍‌ب #چشم‍‌ات ⎬ نَبُود نیست و نخواهد بود کسی عزیزتر از تو برای من 🙊💛🥂
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
310
برده میشم دختر یا زن بیاد پیوی برده اش بشم ❤❤❤❤
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
71
https://tt.me/join/tiP-zmpPTKBMKFCld2rlhws7
بیا جمش کن😹
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
101
👤 پیمان
پسر خوبیه😂کون میده
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
1512
مادرش جندست برین بگاین بهش. شارژ بدین 5تومان میگره😡😂😹
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
1286
مگه‍ نمیگن‍ ادم‍ به رفتنش‍ عادت‍ میکنه‍.،. مگه‍ نمیگن‍ عادی‍ میشه‍.-) مگه‍ نمیگن‍ میگذره‍+٫ کو پس‍!؟ چرا هرروز دردامون‍ بیشتر میشه‍💔🚶🏻‍♀️
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
461
👤 مِـشّـآعَلَ المِـوسًـويـهِہهِہ
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
571
داداش فرهاد😅👇 جونم داداش😔👆 امروز دیدش 🤔 اره داداش😔💔 دلت تنگ شده بود🙄😭👇💔 خیلی داداش دیونه اون بهت فک نمیکنه😑😑👆👆💔 مهم نیست رفیق داداش اون کنا ر یکی دیگ خوشه🙄😑🍷 داداش خوشیش آرزومه تو دیونه ای🙄🙄🙄 اره داداش اگی دیونه نبودم الان اینجوری نبود حالمو که میبنی😔😔😭👆👆💔
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
1073
هرچه یادت را میکارم ، خاطراتت سبز می شوند !❤️🙆♂️🐓🕊 کیر ت زنده. گی# فری😕😒😹
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
764
بعضیام یه جوری فراموشت میکنن که دوس داری ازشون بپرسی آخه یعنی من انقد عادی بودم ؟ این همه حرف زدیم این همه خندیدیم این همه ، کاش بشه این همه ها مون رو پس بدن ... 🥀🥀🥀@wdrghjk
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
300
👤 ++
کص ننت ناموصن😹😹 پی سین کن
𖤐⃟♥چشم انداز تم𖤐⃟♥
1251
این ++😹ننش جندس هر شب ۱۰تومان میگیر سکسی حال میده برین بکنید 😹😹😹🚶