فتۅشا ﺂﻝ جۅاد

مِن ياطين مَخِلوقة وجمّالِچ هيچِ متمرد 🤍."
Open in app