Go to channel

حگگ،فطـو 💗

376
أمـي تگـول:- يمـاا الشخص إلي يحـبچ صـدُگ❤️ مــ يتحـمل غـيابچ سـآعه وحـده😔 وإلي يـريدچ رـاح يخـلُق حـرب حتـى ينتـصُر بيـچ 💏😇 وإلي يحـبچ مــ ينـومچ وأنتِ  دمـوعـچ ع خـديداتـچ 😥💞 وإلي شـاريـچ يجيـچ من الباب  ومــ ياخـُذ مـن الشيطـان الف عـذُر 😉💛 وإلي يحـبچ يـحبچ نفـس مـاأبـوچ يحـبچ👦😎يتـحمل طبـعچ، وعـنادچ، ومـزاجـچ، وخـبالـچ، وخـوفچ، وغـيرتـچ😬🍭، رـاح يتعـذُر مـنچ حـتلو أنتِ الغـلطانه😣👀. يـتحملچ ويصـغي الـمشاكلـچ يحـسسچ أنتِ أجـمل مخـلوقه بحـياته☺️🌖ويـسمعچ حـچي ححـلو🔥💑، يحـس بيـچ بـدون مــ تگوليله🙄 ومـن يشـوفچ زعـلانه رـاح يسـوي المـُستحيل حـتى يضحـكچ🙂 مــراح يـعوفچ بحجـه "أخـليچ تـرتاحـين وحـدچ"😟 بالعـكس الوحـده عـمرها مــ چانت راحـه رـاح تحتـاجين شخـص يـوگف ويـاچ. 😐