خانواده

7
Public channel
Open in app
خانواده
65
سلام جناب مهندس بنده نادرحسین بر هستم چندماه پیش ازاین طریق مشکل خود وموضوعی که مسئله هم طیفان خودم است رامطرح کردم نمیدانم که بیاددارید شاید هم آن گفتگوراهنوزدر گوشیتان داشته باشید که با مرورمتن، آن موضوع رابیادبیاورید درهرحال مشکلی ازبنده حل نشد وامیدی هم ندارم که مدیرجدید نیروگاه مشکلی ازبنده حل کند وتصمیمی بر دیده شدن آدمهای مثل ما داشته باشد .....
خانواده
53
سلام.آقای حاجی زاده باتوجه به تاخیر وعدم تحویل مواردخریداری شده علی رغم گذشت چندین ماه ازاعلام نیاز ومراجعات مکرر،به ناچاربرای گرفتن حقم ازشما وصاحب واحدصنفی درروز آتی درمراجع قضایی شکایت وکل موارد فاکتور به همراه خسارت وضرر ناشی ازتاخیر درتحویل کالا،هزینه دادرسی وسایرهزینه ها مربوط به آن ازشما مطالبه خواهدشد.
خانواده
45
سلام،آقای حاجی زاده این هم حکم دادگاه شمامکلف شدیدبه تحویل تمام وکمال اجناس خریداری شده «هرچند چیزی که واضح است نیازی به دادگاه ندارد» اگربنده جدیتی درشمادرتحویل جنس خریداری شده نبینم شکایت راقطعا واردفازدیگری خواهم کردوتاقراربازداشت وپلمپ کارگاه ودفترشماپیش خواهم رفت،بنده درگرفتن حقم ازسرسوزنی هم نخواهم گذشت همچنین اگربازی درآوردن وبی وجدانی شما همچنان آدامه داشته باشد وظیفه انسانی خود می دانم که ...
خانواده
35
سلام.جناب مهندس ازآنجایی که عناوین سازمانی علاوه براینکه می توانند نتیجه سالهاتلاش، تجربه وتحصیلات پرسنل باشند(هرچنددرسالهای ماضی باجابجایی نفراتی بی تجربه به واحد پشتیبانی فنی ونادیده گرفتن بنده وسایرهم طیفانم دردادن عنوان مهندس شیفتی این اصلها نادیده گرفته شدند وبه نوعی به درخواستهای مادهن کجی شد وهمه این بی مهریها ازماآدمهای بی انگیزه ودربرخی موارد پرخاشگری ساخت که شمابه خوبی به آن واقف هستید ...
خانواده
35
ازشما خواهشی دارم درسفر بعدی به چابهاراز افرادی که درسال ۸۷ وازطریق آزمون وزارت نیرو جذب شده اند تست امید بگیرید البته بجز دوستانمان که به تازگی حکم مدیریتی گرفتند که قطعا ادرنالینشان خیلی بالااست ، هیچکدام ازکسانی که دیروز دراتاق فرمان بودیم فیدبک خوبی ازحرفهای شما نگرفتیم دراین برهه که همه انتظارداشتیم باتوجه به شرایط اقتصادی قدمی برای احیای حقوقها برداشته شود، باصحبت شمامبنی به اینکه اضافه کار ...
خانواده
34
دراتاق فرمان صحبت ازاولویت بخشیدن به نیروهای بومی جهت جذب نمودید قابل تامل است که بگویم من تنها بومی این استان درنیروگاه بامدرک کارشناسی ارشد دررشته برق قدرت هستم که علیرغم داشتن بیش ازدوازده سال سابقه کار وتجربه دربهره برداری ازهردونوع تیپ واحدهای درحال بهره برداری بیش از پنج سال است برای یک جابجایی ساده دارم خواهش می کنم نامه هانوشتم اما ..... بگذریم که دادن عنوان بالاتر پیشکششان باشد، بله آقای ...
خانواده
64
باسلام واحترام به نظرجمع پیشنهادبنده این است که ضمن ترتیب جلسه،یک نامه اعتراض امیزباموضوع درخواست روزکارشدن تنظیم شودامامتن نامه سوق داده شودبه آنکه، باتوجه به وضعیت معیشت انتظارمی رود که مدیریت نیروگاه درچنین شریط بداقتصادی درجهت ترمیم وافزایش حقوق گامی بردارد نه آنکه زیر بار حذف ویاکسر آیتمی برود .وهمگی آن راامضا کنند ،تابدین ترتیب شرایطی هم برای مدیریت فراهم شودکه بامدیران ارشد چانه زنی نماید ...
خانواده
63
سلام.دیروز مرادی به طرز بی ادبانه ای صدایش رابالا برد و به بنده تاخت این بارچندمی است که این رفتارراازاین فردمن تحمل می کنم تااین لحظه باتوجه به پایین بودن سن وسابقه اش آن راگذشتم به پای ناپختگی او دررفتار بایک همکار، امااگریک باردیگرصدایش رابرای من بالا ببرد وطلبکارانه بامن صحبتی بکند واحساس کنم رفتاری توهین آمیزدارد به یقین برخوردمن بااومتفاوت بارفتارهای گذشته خواهم بود، امیدوارم متوجه اشتباهش ش ...
خانواده
50
سلام مهندس ظاهرا بحث رفتن شماقوت گرفته وعده ای که به من دادید دراتاق دربسته ای بود که جزمن، شما وخدا کسی دیگرآنجا نبودمن حسب دستورشماآن رابرای کسی بازگونکردم وشماهم برای بنده ابلاغی نزدید.قطعا نفری که بعدازشما درآن جایگاه سازمانی خواهد بود وعده وحرف من وشما برایش اهمیتی نخواهدداشت ودغدغه اش چیزدیگری خواهد بود.آقای مدیحی هم که مجوزآزادسازی من ازقسمت بهره برداری رابه ایشون دادید جواب درستی به من ند ...
خانواده
51
ومنها نخرجکم تارة اخری آرامگاه مرحوم لشکرخان حسین بر فرزند: جمعه تولد: ۱۳۱۰/۱۰/۰۶ وفات: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ پدرم یاد تونرود ازدل ما مگر آن روز که درخاک شود منزل ما
خانواده
51
ومنهانخرجکم تارة اخری آرامگاه مرحومه فاطمه حسین بر فرزند: الله داد تولد: ۱۳۲۰/۰۱/۰۹ وفات: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ مادرم: زندگی بی توخالیست هرلحظه نام توبرزبان جاریست، نگاهت، صدایت وعشقت ابدیست
خانواده
50
🙏نیایش_صبحگاهی🙏 خدایا ! یه دل بزرگ بهم بده ،تا دستگیر مردمی باشم که با خودشونم غریبی میکنن... دستم را بگیر تا یادم باشد که بایددستی را بگیرم .... یاری کن توی سراشیبی های زندگی ایمان و امیدم رو از دست ندم و ناخواسته، آبرو و عزت کسی رو به زمین نزنم ... خدایا برای مردم ایران زمین ...خنده های از ته دل و آرامش همیشگی ، یه دوست داشتن بااطمینان و امیدی بزرگ عطا کن.
خانواده
46
رسید۱ درتاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ تعداد۱۲۰شاخه میلگرد۱۸ کارخانه رادهمدان ودرتاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ تعداد۲۰۰شاخه میلگرد۱۰ کارخانه کیان کاشان که درمجموع براساس جدول وزنی کارخانه رادهمدان وکیان کاشان معادل ۴۱۸۰کیلوگرم ((120*21.5)+(200*8)=4180) میلگرد ازمقدارکل فاکتورشماره۴۶۴۳۲تحویل گرفته شد. حسیــــــــــــــن بر
خانواده
51
📕جزوات کلاسی و کتب الکترونیکی دکتر سریری 🔻قابل استفاده برای کلیه مهندسین برق فعال در تاسیسات الکتریکی (طراحی، نظارت و اجرا) و مهندسین علاقمند به شرکت در آزمون های ورود به حرفه، کارشناسی و استخدامی 🔸نکات کاربردی و طبقه بندی شده مبحث ۱۳: https://t.me/handBook7/13392 🔸نکات کاربردی مبحث ۱۵: کتاب الکترونیکی آسانسورها و پلکان برقی: https://t.me/handBook7/13393 🔸جزوه کلاسی نظارت: https://t.me/ha ...
خانواده
138
🔭🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
خانواده
119
عذرخواهی می کنم که ازاین طریق مشکلم رامطرح کردم ومزاحم شماشدم. پیشاپیش ازلطف شماسپاسگزارم
خانواده
108
حال اکنون حدود یک سال است ازبیماری دیسک کمر رنج میبرم ‌وتوصیه اکید پزشک برمراعات واجتناب ازحرکت درمسیری که پله ونردبان دارد است. که گواهی پزشکی آن به مدیر نیروگاه ارائه شد. ومجدد درخواست تغییر بخش شغلی وجابجایی به واحد فنی ومهندسی کردم اما باوجود خالی بودن چارت، ترتیب اثری داده نشد اخیرا باپیگیریهای بنده، ازاینکه مبادا اعتراضم به جایی برسدشنیده ها گویای آن است که این بارهم می خواهند فرددیگری از ...
خانواده
81
ازدوسال پیش باجابجایی دونفرازهمکاران به نیروگاه خرمشهر وخرم آباد،بنده به بهره برداری واحدهای V94.2 باهمان عنوان سازمانی که قبلا بودم جابجاشدم وبه هیچ یک ازدرخواستهای بنده که بیش از دوازده سال سابقه کاری وبومی استان ودارای مدرک تحصیلی ارشد درمرتبط ترین رشته نیروگاهی بودم ترتیب اثرداده نشد
خانواده
79
جناب مهندس بنده جزو نیروهای اولیه هستم که پیش ازافتتاح نیروگاه استخدام شدیم ودرابتدای امر درواحدهای F5 به عنوان بهره بردارمشغول شدم باتوجه به کمبود نیرو وشرایط حاکم درآن زمان وبه علت نیازشبکه ودایم کاربودن آن واحدها علاوه بر بهره برداری از سایت کارهای مهندس شیفت ودرنبود مهندس ریگی کارهای ایشان رانیز باتوجه به اعتمادی که ایشان به بنده داشتند انجام میدادم،فرسوده بودن واحدها وعرقی که درماوجودداشت که ...
خانواده
71
سلام جناب مهندس امیری بنده حسین بر هستم ازنفرات واحد بهره برداری نیروگاه چابهار مشکلم وشکایتم را پیش شماعرض میکنم چراکه فارغ از اینکه شمابالاترین مسئول هلدینگ هستید زمانی همکارما درنیروگاه چابهاربودید وبا محیط وجو روانی این نیروگاه آشناهستید هرچند شاید بنده رانشناسیدچراکه درآن مقطع زمانی که شمامسئول بهره برداری واحدهای V94.2 بودید بنده درمعیت مهندس ریگی ودرواحدهای f5مشغول بودم....
خانواده
75
واقعا تصمیم گیری دراین مواقع سخت است اگرگفته شود که معلمین به مدرسه نیایند می گویند این روستایهای که ازتکنولوژی به دورند ویاهنوزسواداستفاده درست ازفضای مجازی راندارند چجورمی توانند همگام بادانش آموزان سایرشهرها برنامه آموزشی خود راطی کنند اگرهم مدارس باز شود، معلم ودانش آموزان به مدرسه فراخوانده شونداینچنین فریادی برمی آید که به فکرسلامتی دانش آموزان ومعلمان نیستیدو..... . درهرحال آنچه مشخص است در ...
خانواده
68
اگر به فکر معجزه ای در زندگی خود هستید سخت در اشتباهید چون یک قانون طلایی است که می‌گوید اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما به قومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم:خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا آن‌ها وضع خود را تغییر دهند )(رعد آیه11) همانطورکه می بینیم وتجربه چندین ساله نشان می دهد اموراجرایی درروستای کمب به کندی صورت می پذیرد وعموم مردم این روستا که به نوعی روستای هفتادودوملت شناخته می شود ...
خانواده
64
این است حکایت ما آقای مهندس مجموعا38ساعت اضافه کار این لطف به خاطر مطالبه حق است یاتلاش برای انجام وظایف درشرایط بیماری. خوب شدکه شلاقی به دست بعضیهاندادید. حسیـــــــــــن بر
خانواده
65
آقای طوفانی کرامت بنده وسایر همکارانم به دستورجنابعالی درورودبه نیروگاه شکسته می شود وحرمتمان درهمان ورود به سیستم له میشود اینکه کیفی بازدید میشودبخش کوچکی از توهین به افراد است توهین بزرگ نفهم تصور کردن دیگران است اینکه دانسته شود که ریشه مشکلات کجاست اماجیب دیگری رابگردیم وبه انجام آن اصراربورزیم باناسزاگفتن تفاوت چندانی ندارد. هنر زیبای گروه حراست می توانست حفظ کرامت ورعایت ادب واحترام وشخصیت ...
خانواده
68
جناب مهندس بیش ازچهارسال است که پی درپی برای جابجایی به واحدپشتیبانی فنی ومهندسی درخواست میدم ومتاسفانه به بنده نقش عدو داده اید که هردرخواست جابجایی بنده باعث جابجایی فرددیگری به آن واحد کاری شده ونفراتی هم دراین میان عناوین سازمانی بالاتر گرفتند، امیدواربودم این باردیگر این امرتحقق یابدامانه ظاهرا این عداوت همچنان ادامه دارد.علاقه ای برای مطرح کردن این مشکل به مقام بالاترنداشتم اماظاهرا چاره ا ...
خانواده
240
درطبقه دوم دوواحدمستقل باشند به نحوی که درهرواحد حداقلهارعایت شود به صورتیکه یک حال20متری،یک خواب 12متری(فرش خورش مناسب وکافی باشه ودارای کمددیواری) ،یک بالکن یاتراس «این موارد حداقلها بودند یعنی شما اگرتونستی حال روبزرگتردربیاری چه بهتر،اگرعلاوه بریک خواب۱۲متری خواب دیگه هم تونستی طراح کنی بسیارعالی» سرویس بهداشتی وحمام اگرجداازهم باشندبهتره اگرفضا این اجازه روندادسرهم هم شدنداشکالی ندارد درطراح ...
خانواده
158
✏زحمات وپیگیریهای نماینده جوان چابهاربرای دیده شدن وضعیت زندگی ومعیشتی حوزه نمایندگیش ستودنیست، هیچکس نمی تواندمنکرمحرومیت مردم این نقطه ازسرزمین ایران باشد،به واقع ریشه این همه مشکلات وکاستیها چه می تواندباشد، دلیل اینکه پروژه ها دراین استان به کندی پیش می رود، شاخص حوزه سلامت وآموزش پایین است و..... ایا این همه وهمه مقصردولت است.ایاوقت آن نرسیده که هرکدوم مااین سوال راازخودبپرسیم که من درتصدی خو ...
خانواده
203
✏بحران مدیریتی به نام بومی گرایی وقت تخصص وتجربه قربانی شعاربومی گرایی می شود نه تنها نمی توانیم گامی به سمت جلوبرداریم بلکه سالهای سال درجامی زنیم وافرادمتخصص درچنین جوی که افرادبومی بدون تجربه ودانش با استفاده ازرانت وسفارش کرسیهاراتصاحب می کنند درصورتی که هم نتواننداین چنین جوی را ترک کنندتبدیل به آدمهای سرخورده وبی تفاوت خواهندشدکه نسبت به کارشان احساس مسئولیتی نخواهندداشت وفقط به فکرسپری شد ...
خانواده
188
  و این‌چنین بوده است که تا این زمان «یک کلمه»  این پدیده عصر جدید، از تاریخ پیدایش خود تاکنون روز خوش به خود ندیده و هر کس از ظن خود چندی به وصالش رسیده و مثل توپ فوتبال در زمین ‌ناهموار از هر بازیکن (حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای) خواسته و ناخواسته، لگدی جانانه نوش جان کرده، بین آسمان و زمین گرفتار و سرگردان و جایگاه واقعی‌اش را هنوز که هنوز است، پیدا نکرده!  و این روز‌ها از روند حرکت «یک کلمه» اغلب ه ...
خانواده
89
ظرفیت برج آبی باتغییرارتفاع تفاوتی نمی کند.زیراباافزایش ارتفاع،فشارمحیط کاهش یافته وتبخیرافزایش می یابدوخنک کاری بهترانجام می شود.همچنین باافزایش ارتفاع،چگالی هواکاهش یافته وظرفیت فن برج CFM کم می شود،پس کم شدن ظرفیت فن برج وافزایش تبخیرآب اثرهم راخنثی می کنندوظرفیت برج تغییری نمی کند
خانواده
84
قراردادهای پیمانکاری نوین مهندسی قرارداداحداث،بهره برداری،انتقال(BOT) قرارداداحداث،تملک،بهره برداری(BOO) قراردادساخت،تملک،بهره برداری،انتقال(BOOT) قرارداداحداث،انتقال،بهره برداری(BTO) قرارداداحداث،اجاره،انتقال(BLT) قراردادساخت وانتقال(BT) قراردادبیع متقابل(BUY BACK) قراردادهای تامین مشارکت مالی (FINANCE)
خانواده
109
‌ ‌‌ «یک کلمه» «یک کلمه» قصه پرغصه همه دوران و داستان دنباله‌دار زمانه است. از قول ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی و معلم اسکندر، چنین آمده است:   ما اشخاص دیگر را به خاطر تجربه، دانش و تخصص‌شان انتخاب می‌کنیم.‌ فرماندهان نظامی‌مان، اطبای‌مان، نمایندگان‌مان، تربیت‌کنندگان و تیمارگران اسب‌های‌مان را؛ ولی  «والی‌های‌مان» را به قید قرعه انتخاب می‌کنیم.  و اما، ما چه؟!   در قرن بیست‌ویکم و با فاصله زما ...
خانواده
138
پروژه حذف نام بلوچستان سالهاست که شروع شده وکم کم دارندباسیاست گرم کردن تدریجی آب برکه، این هدف شوم راعملی می کنند. اماماهم در انجام این برنامه نقش داشته ایم و درادبیات گفتاری خودمتاسفانه آن راتقویت کرده ایم آن زمان که نام استان رابرزبان می آوریم به خصوص خارج ازاستان بدون تعصب وازروی صفای دل می گوییم سیستان وبلوچستان واگربگویندازسیستان آمده ای خیلی راحت می گوییم بله، هرچنداگراززاهدان،خاش، سراوان، ...
خانواده
110
🌷با سلام و احترام🌷 عید فطر پاک ترین و مبارك ترین عیدهاست چرا که پاداش یک ماه عبادت و شست و شوی جان در نهر پاک رمضان است وازدرگاه پروردگارعالم امید داریم که بیماری کرونا را برای همه انسانها رفع واسان گرداند ووحدت و صلح ودوستی وارامش را به همه کشورها وبه خصوص دولتهاو عالم اسلامی برگرداند وظلم وستم وتحریم استکبارجهانی را ازسرملت ایران رفع گرداند 🌱 این عید بزرگ برشما و خانواده محترم وهمه عزیزان م ...
خانواده
142
علمانمادوجودیت پیامبرفرستاده خداوندبرای ارشاد وراهنمایی هستندچراکه به آدمهای عامی درس خداترسی وعشق به ذات کبریای را می دهند،یک معلم، دانش آموزهایش راهم می تواندمجذوب درس وآموزه هایش کند وهم فراری ازدرس ومدرسه.یاد می آید خیلی سالهاپیش پزشک به علت بیماری پوشیدن کفش رابرای پدرم منع کرده بودامااوهیچ وقت بادمپایی به مدرسه نرفت اواسرارمارابرای رعایت دستورپزشک اینجورجواب دادکه من الگو دانش آموزانم هستم ...
خانواده
110
انسانهایی هستند که دیوار بلندت را میبینند ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند: تا تو را فرو بریزند.....! تا تو را انکار کنند.....! تا از رویت رد شوند....! مراقب آدم هایی که به آنها اعتماد میکنی باش! بزرگترین ضربه را از اعتماد میخوریم!!! دست روزگار هلت میدهد; ولی قرار نیست تو بیفتی؛ مراقب خوبی هایت باش....! اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی، اوج میگیری.... به همین سادگی..
خانواده
115
✅ دعایی که خداوند بوسیله آن #حاجت دعا کننده را عطا می فرماید: 🤲اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لك الْمَنَّانُ بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. 🤲بارالها من از تو می خواهم به اینکه تمامی شکر و ستایش از آن توست و هیچ ...
خانواده
108
امید زیباترین و انگیزشی ترین واژه بشریت است. هنگامی که ناکامی وجودمان را فرا میگیرد و در سختی به سر میبریم، تنها امید است که تن و روان خسته امان را دوباره باز می آفریند، پس همواره امیدوار باشیم به توانایی خویش، به طلوع صبح سپید باور داشته باشیم و همین یک واژه تمام زندگی را کفایت می کند.
خانواده
214
برای مردمی که آب آشامیدنیشان را از هوتگ جمع آوری و در گالن نگهداری میکنند،صحبت از توصیه های بهداشتی برای مبتلا نشدن به کرونا یک جوک بی مزه ست. بلوچ منتقد ندای بلوچستان https://t.me/joinchat/AAAAAEOspY8Fj3fbl_o-3A
خانواده
141
. ❄ روز 347 ام سال 1398 ❄ هفته پنجاهم ✅ یکشنبه 11 اسفند 1398 1 مارس 2020 6 رجب 1441 - روز جهانی فرهنگ بلوچی وقتت رو با خشم، حسرت، نگرانى و كينه هدر نكن. زندگى كوتاهتر از اونه كه بخواى شاد نباشى. Don't waste your time in anger , regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unh ...
خانواده
182
💤 تحلیل یک شهروند ضمن احترام به همه سران طوایف،ریش سفیدان وصاحب نظران وقبل ازهرگفته دیدگاه بنده راصرفا به عنوان یک شهروند که دارای حق رای است وبه هیچ ستادانتخاباتی وابسته نیست موردمطالعه وبرداشت قراردهید. احساس می شود بزرگان طوایف دچاریک سردرگمی شده اند دلیلش هم احتمالا گروکشی قومیتی است که درزمان انتخاب به توانمندی وصلاحیت افرادهیچ توجهی ننموده اندواکنون بعدازگذشت زمان متوجه اشتباه خودشده انداما ...
خانواده
119
🔭به یقین شفاف سازی می تواند پاسخی به سوال (چرا وچگونه) ذهن آدمهای پرتحلیل و پرسشگرباشد. مطیع محض فرمان،ازما ربـاتی برنامه نویسی شده می سازدکه نه شعور داردونه درکی ازچرایی عمل. قطعا آن شورا یک نفرنیست، جمعیست ازدل همین مردم وبنابه اقتضای جوسیاسی شهرزاهدان دورهم جمع می شوندکه تنهاابزارقدرت وپل ارتباطی که مردم عام می توانند داشته باشندازدست ندهند.حرفم نه به نشان ازحمایت ازفرد یاگروهی خاصی باشد امایا ...
خانواده
172
۱- عدم توجه به اهداف و راهبردهای سازمان ۲- تبدیل ناهنجارها به هنجارها در رفتار و برخورد کارکنان ۳-ایجاد بی انگیزگی در کارکنان و عدم تمایل به تلاش جهت پیشرفت ۴- ترویج فرهنگ نادرست چاپلوسی یا مظلوم نمایی ۵- عدم پذیرش نظریات مدیر به عنوان رهبر یک مجموعه و عدم اعتماد به تصمیمات مدیر ۶- عدم اعتماد به قوانین سازمانی ۷- ایجاد نگرش منفی نسبت به همکاران و افزایش تعاملات منفی ۸- سو‌ٍ استفاده از زمان ...
خانواده
397
🛑عزیزانی که تاره به جمع آی نمادی ها پیوستند٫ برای دانلود فایل های صوتی تحلیل موضوعی مبحث۱۳جدید به صورت رایگان می‌توانند از لینک های زیر👇👇استفاده کنند. ۱۳👉🏿 https://t.me/inamadir/9471 ۱۲👉🏿 https://t.me/inamadir/8144 ۱۱👉🏿https://t.me/inamadir/8019 ۱۰👉🏿https://t.me/inamadir/7793 ۹👉🏿https://t.me/inamadir/7727 ۸👉🏿https://t.me/inamadir/7726 ۷👉🏿https://t.me/inamadir/7731 ۶👉🏿https://t.m ...
خانواده
272
یکی از باورهای رایج بین مردم این است که "صدا کردن اسم کوچک به جای نام خانوادگی یا -تو- گفتن به جای -شما- موجب صمیمیت می شود" آیا این باور، صحیح است؟! و منظور از این صمیمیت چیست؟!     معنی لغوی صمیمیت را نمی دانم اما می دانم که صمیمیت صحیح، آن است که همراه با احترام باشد! صمیمیتی که با بی احترامی همراه باشد هیج سودی ندارد! اگرچه صداکردن اسم کوچک یا "تو" گفتن، بی احترامی نیست اما مسلماً مقدمه ا ...
خانواده
470
حفاظت سلکتیو یاسلکتیویته: به این معناست که هرخطابایدتوسط نزدیک ترین وسیله حفاظتی به نقطه اتصالی رفع شود.حتی اگرخطا توسط سایر حفاظت های مربوط به دیگرتجهیزات تشخیص داده شده باشد.
خانواده
330
✅تفاوت کلیدها در تاسیسات: 1⃣کلید مینیاتوری MCB ( Miniature Circuit Breaker ) حداکثر جریان نامی 100 آمپر است. قدرت اتصال کوتاه آنها کم است. معمولا جریان قطع آن‌ها قابل تنظیم نیستند. عملکرد حرارتی یا حرارتی – مغناطیسی دارند. @inamadir 2⃣ کلید خودکار کامپکت MCCB ( Molded Case Circuit Breaker ) جریان نامی آنها بیش از 1000 آمپر می‌باشد. ممکن است جریان قطع آنها قابل تنظیم با ...
خانواده
330
سلام این پیام جهت مشارکت در ساخت هشت واحد آپارتمان در بندر چابهاروجذب سرمایه های اندک وتبدیل آن به صورت بالفعل است،از آنجا که روند رشد قیمت زمین، افسارگسیخته است وبالارفتن هزینه ساخت وسازبه این دلیل در توان کمترکسی هست که به صورت فردی انجام پذیرد ،برآن شدیم که این کار به صورت مشارکت با شما اعضای فامیل ،دوستان وهمکاران انجام پذیرد. دو طرح پیشنهاد است: طرح اول: هر فرد در هزینه یک واحد شریک می شود.(د ...
خانواده
322
آن قرار گرفته به درون توربين پاشيده مي گردد 10- سيستم جلوگيري كننده از يخ زدگي فيلترها و كانالها - Deicing System اين سيستم از شبكه اي از داكتهاي S.S ، سايلنسر ، شيرهاي پنوماتيك و سيستم كنترل كننده تشكيل شده كه هواي بسيار گرم كمپرس شده در خروجي كمپرسور توربين را به هواي ورودي به فيلتر هاووس در مواقعي كه دماي هوا پايين بوده و رطوبت بالاست اضافه نموده و از يخ زدگي سيستم و فيلتر كارتريجها جلوگيري مي ...
خانواده
353
ح اين اجزاء و مشخصه هاي فني آنها مي پردازيم: ۱- هود ورودی- Section Hood هوا ي محيط در ارتفايي بين 10 تا 22 متر بالاتر از سطح زمين از طريق هود(Anti rain ) وارد بخش تصفيه كننده هوا (Filter house) مي گردد . در اين مرحله اولين جداسازي ذرات درشت بدليل حركت رو به بالاي هوا صورت گرفته و وجود توريهايي از جنس AISI 316 در دهانه آن(Anti bird & Anti insect ) كه داراي مش پايين هستند از ورود پرندگان و حشرات ...