مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣

14
m_K
Open in app
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
96
👤 『⸙༴̤⋆̤↻00:00』 هناك شيئ اتنفسه ثقيل جدا لايشبه الاوكسجين يا امي💔!!
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
95
👤 𖠷 ˹𝒃𝒆⁽ ﺷ⃭ﹻـَۅﺷﹷـِ⃭هہ ⁾ ˼
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
97
👤 『نـ᭥⃪คℓـوشـ࿇ـه 』 ✟ ﻣشـڪلتي تڪاﺑر ﻭآﻧي ﻣٱطﺦ ڔآس‘
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
100
👤 فٓقـ۫͜ـيـرهـ͜͡ஓـه وًّعـ̼͝ـإئشــه مدلـلهــ͍͒ـه " مـماﺎݪي٘ خخݪخخݪڪ بسس ۅꪆڪت اﺎݪعٓبهـه هـهي٘بتڪمـم اﺎنزݪهـاﺎ
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
83
👤 『نـ᭥⃪คℓـوشـ࿇ـه 』 ✟ ﻣشـڪلتي تڪاﺑر ﻭآﻧي ﻣٱطﺦ ڔآس‘
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
69
👤 ڪبོܓ҉ــ⃢ਂيَـرڪ҉ੂེ࿆ــمْ بحོܓ҉࿆ਂضۅོ࿆᭭ري يَོܓ҉࿆ਂرڪ҉ੂེ࿆ع 𓍯 ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 𖤍᭄ ٱإبہ‌‍ن ٱلہ‌‍ِديہ‌‍وٱإنہ‌‍يہ‌‍هٰ بـآِإَعـصٰـهـم
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
70
👤 𝐅. اﺟـﻣـع ﺟـهـات، ݪـﺗـﺿـﯾـف ڪـࢪو٘ﺑـات
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
64
👤 𓆩 حــ̼۬ـكـٰـَہ جــ̼ۡـهــۧ͜ـاآت 𓆪𓆩
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
61
👤 • ســـيــۧئـْــةة ،☠︎ シ _أنا شخصين جيد و سيء، أنت تحدد أي شخصية اظهرها لك.🖤🏹 "
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
55
👤 آنــ̼۬ـٌّســ̼ۘـــٰـَہ '𖤍ـ♱"⇣
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
52
👤 مـنعــ♡ــزله ᵍᵒᵈ ᶤˢ ˡᵒᵛᵉ 🖤
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
52
👤 - ࢪِ࣪يـِدِ ﭑࢦ سَِٰࢦطَٱنِـيَ𖤐.
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
45
👤 ِِِِِِꗃ: 𝘎َِ𝘩َِ𝘥َِ𝘦𝘦ٍ𝘳 . ›َ.
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
43
👤 ﷻ﴿شــ̼۬ـيــۭۤـخ آلــۡـشــ̼۬ـبــۭۤـاب }ﹻٰﷻ,⇣
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
42
👤 ٱنـ؏‏ـࢪ࣪ٱݪ ؏‏ـبدِ ٱݪ مٛۅِسكوَ
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
36
👤 𝐌َِ𝐀۫!َ𝐒َِ𝐇َِ:𝐎َِ𝐑.-𖤬 - 𝘒َِ𝘢 🇰🇷 -◝
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
37
👤 ⌯˼ڪـوࢪيي ﺂݪـ̐ـٰۧہِ ﻤُـصـممَ˹ 🖕🙃 🙂💔 حٰٖحٰٖڪِٰكَِنَٖفسَٖ۪سَٖ۪يٰ
مــ͚͛ـدلــ͚͞ـلــ͚͞ـهــ͍͒ـه ˛⁽🎻♥️⇣
37
👤 🇮🇶| شـوشۿ 𓆰 - ۽ٱݪطَـاغيـۿۿۃ👸💞❕. .