ڪَِكٍْࢪو໑ب ڪَِكٍْيٱﺂټهَـْہ‌‍َِٰ🥺

51
ۿلاﭑۅ ـڪــرۅب تــعٓاﭑرف عٓندڪ شي ۿناﭑ اﭑاﭑلمدير @hiax فديتــڪم🥺😻
Open in app
26
هلوات
27
هِـﮧَݪو໑
31
من شنو
27
شوفي🌚💔
25
لِيشہ
29
موكلش
30
يعني
زعٛݪٱﺂنهِـﮧَ
27
اﭑيي اﭑصلن ڪرۅب زربۿ حشح اﭑلسساﭑمعٓ
26
🌚💔
28
انتيي شونج
30
لا بس اني موجود😂💔
25
اها
28
كولي
29
خًِخمَِـۥـِمٛهِـﮧَ مَِـۥـِمٛحٍَـحډ ٱﺂڪَِكٍْو໑
شنو
25
هلوات
زعٛݪٱﺂنهِـﮧَ
31
خًِخمَِـۥـِمٛهِـﮧَ مَِـۥـِمٛحٍَـحډ ٱﺂڪَِكٍْو໑
زعٛݪٱﺂنهِـﮧَ
27
شہًٍۦـشݪو໑نڪَِكٍْمَِـۥـِمٛ
1938
- ﭑلحديثِ مِعك يقبُࢦ قِࢦلبيَ بُࢦطڤِ🦄❕.
2019
- ﭑلمِࢪء يميل ࢦمن يستثنيهَ " .
آެنها ﯢاحده منِ آެشد آެلفتِࢪات تعبُآެ ، آެࢦفترۿ ﭑلتي تڪٰٖتشفِ بُۿا ﭑنكِ ﯢحيدَ ﭑكثِࢪ منِ آެي ﯢقت مضىَ ﯢانك بَڪٰٖݪ حُࢪ࣪نك ﻼتعنيَ ࢦلعالم شيئِآެ 🦋 .
2019
- ﭑلمِࢪء يميل ࢦمن يستثنيهَ " .
43
hello
44
🤣🤣🤣
43
تره مموجودين
682
ۿـادئـۿ مـتصالحۿ مـ؏ ڪلہ شي🥺💞.