نوشته های ترکی باستان

2
Public channel
Open in app
نوشته های ترکی باستان
14
سنگ نوشته تونیوکوک 👆 همراه متن کتيبه با ترجمه ترکی استانبولی
نوشته های ترکی باستان
13

تونیوکوک یازیتی ، طلعت تکین.pdf

pdf
2.29 Mb
نوشته های ترکی باستان
21
اعتراف نامه مانوی به زبان ترکی باستان، نوشته فرهاد نیلوفری👆
نوشته های ترکی باستان
148
سنگ نوشته ترکان گوگ تورک به خط اورخون- یئنی سئی (سنگ نوشته تون یوکوک)👆
نوشته های ترکی باستان
581

حسین_محمدزاده_صدیق_سه_سنگیاد_باستانی.pdf

pdf
10.37 Mb
نوشته های ترکی باستان
301

Muharrem Ergin - Orhun Abideleri.pdf

pdf
215.241 Kb
نوشته های ترکی باستان
474

اورخون کتیبه سی.mp3

mp3
اورخون کتیبه سی
نوشته های ترکی باستان
30
گرز یکی از قهرمانان امپراتوری تورک خزر با متن تورکی روی آن که با الفبای تورکی نوشته شده است.☝️
نوشته های ترکی باستان
41
بیتیک ها- الفبای ساکایی : ۱- لاتینی ۲- بیتیک(الفبای) ساکایی پیدا شده در ایسیک سو در کنار دریاچه بایکال ۳- الفبای پارتی ۴- الفبای ینی سی- اورخون
نوشته های ترکی باستان
728

متن روی کاسه کنار انسان طلاپوش.pdf

pdf
117.899 Kb