: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .

7
◞ݪحِٰـ‌د يِكَݪي٘ہ حٰبيٓبڪَہ‌‏َ ﺎنـيہ مٛہ‌‏ عَندي٘ہ حَبيبِ ◜
Open in app
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
40
ﭑحٖ٘نهٰ مَ ڼحٖ٘ݽ بجماݪ ﭑݪلحظهٰ ﭑﻼ تصير ذڪَرىٰ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
40
ۅاذِا حٕنہَٖ ڪٓݪبكَ َعݪيهَۿ هٓالليَلِهۿ مَݛنيہَٖ .ِ
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
39
ۉحٖ٘اۉݪ بعَد تتاخݛ ۉياكٰ ﭑنݽان صٰاير ؏ ﭑݪبعَد ي٘ڪَدر .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
40
: شسِويتليَہِٰ وهَݪڪِد حَبيتَڪہِٰ 🍇 ◜ ؟ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
39
ماذا فعلت بـ قلبي ڪي يتمناك لهذا الحد؟.
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
38
شجان بيهَۃ ۉمعرفت ﭑبقى حبيبك◟ .؟
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
34
ڪَٖݪ حُب ﭑݪدنيا بہَٖۛ ڪَٖݪبي ﭑݪك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
33
يا سند روحي وضواية ويا شمعتي.
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
31
دقشمرني برسالة وكلي ماناسيك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
33
تــَهـون ونـساكَ ونسـه ايامـنِه .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
35
وڪلش لمغثهۃَ تحرڪك لـ ڪلب .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
131
: وبسہ هوا ساڪטּ⁠ بالـჂ̤ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
111
: مُغࢪَمـﮫ بنَبࢪﮪ صوت وڪم حَࢪف .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
118
: ڪُݪ اݪحَبُ اݪݪـⴢ̤ بداخِݪـⴢ̤ يتجـﮫ اݪيكِ فقط .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
92
: ڪُݪ اݪحَبُ اݪݪـⴢ̤ بداخِݪـⴢ̤ يتجـﮫ اݪيكِ فقط .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
112
: چذاب اݪيحب عيونـﮫ بڪدⴢ̤ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
99
: إنتٌ مِـטּ تضحَك تِࢪد ࢪوحـⴢٌ̤ بضِحڪتَك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
87
: ‏ݪهم اݪحياﮪ وݪـⴢ̤ شفتك وحُضنك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
79
: صُࢪت ﭑشۉف ﭑݪدَنيا بَسہ ﭑنتهہَ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
68
: شݪوטּ أضيعك و أنـⴢ̤ ࢪوحـⴢ̤ اݪڪاها بيك ؟
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
67
: ثـمَہ ﻶ شـيہءَ سـۄَى ءننـيَہ أحـبڪَہ مَجـدداً .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
62
: خَݪصوا ناسـⴢ̤ ڪد ما فِدوﮪ ࢪاحوݪك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
62
: ثـمَہ ﻶ شـيہءَ سـۄَى ءننـيَہ أحـبڪَہ مَجـدداً .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
61
: أيدⴢ̤ بأيدك وڪݪ صَعب نتحمݪـﮫ ؟
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
53
:حتى بـِ أصغࢪ تفاصيـݪك تـ؏ـݪقـت .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
50
: أنتَ اݪدنيـا اݪتـⴢ̤ اتنفس بـﮫٛـا .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
48
: وأحبـﮫ بڪد أࢪ࣪دحامات بغداد وشواࢪ؏ـها اݪمضويـﮫ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
51
: أنـا نجمتك وأنـتَہ قَمࢪⴢ̤ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
47
: ‏انآ إݪك ڪِتِف ۉسَنَد ، صُحبۿ ۉحُب .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
49
: تحَبك ࢪوحـⴢ̤ اڪثࢪ مـטּ الڪثيࢪ بڪثيࢪَ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
49
: أنتَ بـ ڪݪ بساطـﮫ ୪يڪݪـⴢ̤ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
49
:ستبقى نجمـⴢ̤ اݪوحيد أ؏ُـدك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
50
: مـטּ بَـ؏ـد صوتك ע هَݪا بـِ ڪݪ اݪحِجوا .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
48
: احب اسمك وڪأنك وحدك مِـטּ تحمِݪـﮫ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
49
: أحتوُينـⴢّ̤ ࢪوُحـⴢ̤ تِتـ؏َـب ݪو ؏ِـفتنـⴢَ̤ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
44
: حبيتك بـ ڪد مآ جنت خآيف آضݪ وحدⴢ̤ .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
45
: إטּّ اݪنّظࢪ إݪيكَ طمَأنينـﮫ ، فڪيّف الـ؏ِـناق .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
45
: واذا ڪݪ اݪاغانـⴢ̤ انتـﮫ شغنيݪك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
48
: سأبقى ؏ـݪى و؏ـدⴢ̤ سأحبك دائماً .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
46
حبنـⴢ̤ بـ؏ـد بيـﮫ ؏ُـمࢪ يستاهِݪ سنينَك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
46
ـ تـ؏ـݪم أننـⴢ̤ أُحبك لَڪننـⴢ̤ أُحبك أڪثࢪ مما تـ؏ـݪم .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
48
ـ ڪࢪهونـⴢ̤ هواⴢ̤ بيك وماڪࢪهتك .
: ˹𝘽𝙤𝙣˼ 𓄧 .
48
أُحبك ڪ حُب أغنيـﮫ غفى صاحُبها وهو يَسمـ؏ُـها .