Go to channel

زبان عیلامی

42
عیلامی ترکی شهر عیلامی" آوان " روستای " آوان " (آذربایجانشرقی) kura (پُختن)قووورماق (با آتش سرخ کردن و پختن) mush مئشه (جنگل ، بیشه)  igi (برادر) اکه (برادر بزرگ در ترکی باستان) kik گؤک (گؤی) : آسمان tik(k)a دیکمَک (درخت کاشتن) sa سولَنمَک ( قدم زدن)  amma آنا (مادر) shak اوُشاق (کودک) زبان عیلامی مانند جز ترکی از گروه زبان های التصاقی است. (هرگاه دانشپژوهان اروپایی در بررسی یک زبان کهن نمی توانستند همانندی آنرا با زبان های هند و اروپایی یا سامی (عربی و عبری) اثبات کنند ، آن زبان را در گروه " زبان های منفرد / زبان های مُرده / زبان های خاموش" قرار می دادند.) ساختار جمله در زبان عیلامی همانند زبان ترکی sov (فاعل+ مفعول + فعل) می باشد