زبان عیلامی

3
Public channel
Open in app
زبان عیلامی
307

رابطه زبان عیلامی و ترکی.pdf

pdf
1.7 Mb
زبان عیلامی
586

Elamite-Turkic languages.PDF

PDF
259.836 Kb
زبان عیلامی
51
پسوند منفی ساز در ترکی ma ما / مه است. مثل: گَل (بیا) / گَلمه gəl+mə (نیا) آل (بگیر، فعل امر از گرفتن) / آلما al+ma (نگیر ، مگیر) در واقع همان imme عیلامی است. کلمه عیلامی kuti به معنای to bear ( زائیدن ) در کلمه ترکی qoduq (کره الاغ ، کره الاغی که تازه بدنیا آمده است) دیده می شود
زبان عیلامی
28
در زبان مردم روستایی آذربایجان برای صدا کردن مردان و پسران از لفظ " ایه " زیاد استفاده می شود. ترکی آذربایجانی: ایه/ اگه əyə زبان عیلامی: igi (برادر )
زبان عیلامی
48
واژه های مشترک ترکی و عیلامیElamite: kurra: to arrange ترکی kur-maq (بنا کردن ، در جای خود قرار دادن ، چیدن ، کوک کردن) kurV : to bestow care ترکی qoru-maq ( محافظت کردن) kurma : to entrust ترکی kuru-ma (حفاظت ، پسوند ma در ترکی اسم ساز است) kuši : to build , bear children ترکی qoš-maq (ساختن در اصطلاح « ایش قوشماق ، ائو قوشماق) در ضمن qoš / qoša به معنی « دو ، جفت ، همتا» kut ...
زبان عیلامی
44
عیلامی ترکی شهر عیلامی" آوان " روستای " آوان " (آذربایجانشرقی) kura (پُختن)قووورماق (با آتش سرخ کردن و پختن) mush مئشه (جنگل ، بیشه)  igi (برادر) اکه (برادر بزرگ در ترکی باستان) kik گؤک (گؤی) : آسمان tik(k)a دیکمَک (درخت کاشتن) sa سولَنمَک ( قدم زدن)  amma آنا (مادر) shak اوُشاق (کودک) زبان عیلامی مانند جز ترکی از گروه زبان های التصاقی است. (هرگاه دانشپژوهان اروپایی در بررسی یک زبان کهن نمی توانس ...
زبان عیلامی
192
آجرهاي كتيبه دار خط ميخي چغازنبيل از دوران عیلامي ها. شوش خوزستان👆
زبان عیلامی
342
واژه نامه عیلامی ج2👆 بزبان آلمانی مؤلف هینتس
زبان عیلامی
325

4_5895477027674259996.pdf

pdf
25.8 Mb
زبان عیلامی
288
واژه نامه عیلامی ج1👆 بزبان آلمانی مؤلف هینتس
زبان عیلامی
285

4_5895477027674259995.pdf

pdf
22.74 Mb
زبان عیلامی
98

کتابخانه بیگی.pdf

pdf
1.08 Mb
زبان عیلامی
61

The-Elamite-Family.pdf

pdf
211.561 Kb
زبان عیلامی
206
واژه های عیلامی👆