ائله بئله

75
elə beləsinə هر نه دن قاریشیق همین طوری از هم چیز و همه جا
Open in app
ائله بئله
262
Eski Türkler günümüzde futbol adı verilen oyunun bir benzeri olan “tepük” oyununu oynuyorlardı.. Tepük; tepmek, tekmelemek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Türkler, bu oyunu yalnız ayakla oynadıkları için bu adı vermişlerdir. Kaşgarlı Mahmud’a göre, kurşun eritilerek "ağırşak" (tekerleğe benzer yassı nesne) biçiminde dökülmesinden sonra üzerine keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılarak ...
ائله بئله
498
“Biz Avrupalılar, yazı dahil pek çok kültürel unsuru Türklerden aldık ve medeniyetimizi bunun üzerine inşa ettik.” THOR HEYERDAHL (Norveç’li arkeolog, antropolog, bilim adamı)
ائله بئله
360
تشابه خط میخی سومری با خط اورخون _ یئنی سئی
ائله بئله
269

Faruk Sümer. Eski Türkler_de Şehircilik (1984)-2.pdf

pdf
14.64 Mb
ائله بئله
241

فرهنگ کردی به ترکی استانبولی.PDF

PDF
3.82 Mb
ائله بئله
221

فرهنگ کردی _ ترکی استانبولی.PDF

PDF
4.54 Mb
ائله بئله
460

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی.pdf

pdf
22.31 Mb
ائله بئله
301
Hindustan Türkleri, Türk boyları ve soyları… Yeni genişlemiş Hindustan Türkleri listesi. En kalabalık üst kimlikler Türk ve Mugal’dır. Hindustan Türklerinin 82 üstkimlik, boyları, soyları ve soyadları vardır. Hindustan’da Türklerin nüfusları en az 40 milyondur. Ünvanlar aynı zamanda boy ve soyisim olarakta kullanılıyor. Boy isimleri genelde soyisim olarakta kullanılıyor. Genelde üst kimlik olarak ...
ائله بئله
89
در حالی که جنگ‌های خونینی میان کُردهای عراق با نیروهای نظامی آن کشور در مناطق کردنشین آن کشور ادامه داشت، 5 شهریور 1353 حسین خطیبی مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ حکومت پهلوی در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد قریب 70 هزار کودک و زن و مردان سالخورده دهکده‌های بمباران شده اکراد عراق، خانه و کاشانه خود را رها کرده و به ایران پناهنده شده‌اند. وی گفت: آنان در اردوگاه‌های خاص در استان‌های آذربایجان غربی، ...
ائله بئله
719
تأسیس مدارس دخترانه   الف- مدارس دخترانه مسیونرهای مذهبی۵:   در دوره محمد شاه نخستین مدارس به شیوۀ جدید در ایران توسط مسیونرهای آمریکایی و سپس فرانسوی تشکیل شد. نخستین مدرسه دخترانه را یک کشیش آمریکایی به نام پرکینز در شهر ارومیه در سال ۱۲۱۷ه. ق تأسیس کرد.۶ این مدرسه در ابتدا مخصوص اقلیت‌های مذهبی بود و هیچ دختر مسلمانی اجازه تحصیل در آن را نداشت. چرا که جامعه آن عصر به هر گونه تحولی با دیدۀ شک می ...
ائله بئله
239
Göktürk parası , hatun ve hakan birde Ayyıldız☝
ائله بئله
66
🐺 Old Turkic (bef. XV c.): yoqaru 🇬🇧 English: up, upward, upwards 🇷🇺 Русский: верх, вверх, верхний 🇰🇷 Hangug-eo: joguro (쪽으로) 🇹🇷 Türkçe: yukarı 🇦🇿 Türkcə: yuxarı 🇹🇲 Türkmen: ýokary 🇺🇿 Oʻzbek: yuqori 🇰🇿 Qazaq: joğarı 🇰🇬 Qırğız: joğoru 🏴 Uyghur: yuqiri 🏴 Tatarça: yuğarı 🏴 Başqort: yuğarı 🏴 Çovaşla: cülelle 🏴 Qaraqalpaq: joqarı 🏴 Qırımtatar: yuqarı 🏴 Qumuq: yoğari 🏴 Alança: ...
ائله بئله
52
🐺 𐰚𐰇𐰚𐱅𐰇𐰼𐰜 (.VIII-X c): 𐰞𐱃𐰆𐰣 🐺 Old Turkic (bef. XV c.): altun (altın) 🇬🇧 English: gold, golden 🇷🇺 Русский: золото, золотой 🇲🇳 Mongol: alt (altan) 🇹🇷 Türkçe: altın 🇦🇿 Türkcə: qızıl, altın (altun) {very rarely} 🇹🇲 Türkmen: altyn, gyzyl 🇺🇿 Oʻzbek: oltin 🇰🇿 Qazaq: altın 🇰🇬 Qırğız: altın 🏴 Uyghur: altun 🏴 Tatarça: altın 🏴 Başqort: altın 🏴 Çovaşla: ılton 🏴 Qaraqalpaq: ...
ائله بئله
60
🐺 Old Turkic (bef. XV c.): boq (pox) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 English: poo, crap, faeces 💩 🇷🇺 Русский: какашка 🇹🇷 Türkçe: bok 🇦🇿 Türkcə: pox 🇹🇲 Türkmen: bok 🇺🇿 Oʻzbek: bo'q 🇰🇿 Qazaq: boq 🇰🇬 Qırğız: boq 🏴 Uyghur: poq 🏴 Tatarça: buq 🏴 Başqort: buq 🏴 Çovaşla: pox 🏴 Qaraqalpaq: boq 🏴 Qırımtatar: boq 🏴 Qumuq: poq 🏴 Alança: boq 🏴 Noğay: boq 🏴 Sıbırca: puq 🏴 Salırça: pox 🏴 Gagauz: bok ? ...
ائله بئله
2069
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
ائله بئله
740
کوروش و بنی اسرائیل از این تاریخ یعنی پس از فتح بابل است که کوروش تاجگذاری میکند و ادعای سلطنت مینماید. ابن خلدون گوید: «وانفرد کوروش بالملک علی فارس و ماذی...»۳۷ و طبری با تردید گوید:... «قال و لم یملک کیارش قط، و انما کان مملکا علی خوزستان و مایتصل بهامن ارض بابل من قبل کیقاوس...» ۳۸ مسعودی در این باب توضیح دیگری دارد و گوید: «و فی وجه آخر منالروایات، ان کورس کان ملکا برأسه لا من قبل بهمن.... و ...
ائله بئله
576

İskitler - İlhami Durmuş ( PDFDrive ).pdf

pdf
15.04 Mb
ائله بئله
755

رابطه زبان عیلامی و ترکی.pdf

pdf
1.7 Mb
ائله بئله
911

شباهت پسوندها در اشکانی وترکی.PDF

PDF
144.706 Kb