دوستان من

17
Public channel
Open in app
دوستان من
1549
همه چیز برمے گردد به "اولویت هاے آدم" اگر "ڪسی" به "هردلیلی" در هر "مڪانی" باهر"احساسی" "تو" رایادش رفت، فقط یک دلیل دارد؛ "جزو اولویت هایش نیستی!و نبودی ......اناهید
دوستان من
6143
بعدأ؟؟؟ بعدأ وجود نداره، بعدأ چای سرد میشه بعدأ آدم پیر میشه، بعدأ زندگی تموم میشه و آدم حسرت اینو میخوره که کاری رو که قبلأ میتونست بکنه انجام نداده! 💛
دوستان من
4804
بعضی عشق ها، حسرت های فراموش ناشدني اند. یک شب از کنار کسی که خوابیده ای بلند می شوی، روی مبل می نشینی، سیگاری روشن می کنی، بیاد می آوری.. چشمانت لبریز اشک می شوند دوباره به تخت، باز می گردی.. 💛
دوستان من
496
سلام‌وقت بخیر و خوشامد گویی ب تمام دوستان عزیز
دوستان من
718
سلام وقت بخیرر خواشامد گویی به تمام دوستان
دوستان من
658

Ali Parsa - Enjoori Nemimoone.mp3

mp3
Ali Parsa - Enjoori Nemimoone