Go to channel

دوبیتی بانــ🎀ــو

2457
وقتی اسمش را میگذاری عشق ، باید خودت را آماده کنی ! آماده قهر های بچگانه ی از روی دلتنگی ، آماده بوسیدن های بی هوا ، راه های طولانی ، خاطرات منحصر به فرد ، دوستت دارم هایی که از نگاه میشنوی ... اگر این ها نباشد ، تظاهر است عزیزم ، تظاهر ...💛 @dobitiy