Go to channel

دوبیتی بانــ🎀ــو

2237
روزی رسید که ترکم کرد و مسیر زندگی مان از هم جدا شد! بعد از مدتها که عکسش را دیدم فهمیدم اصلا هم زیبا نیست! رفتارش هم اصلا دلنشین نیست! شوخی هایش اصلا خنده دار نیست! و آدم هایی که کنارش هستند هیچ هم آدم های خوشبختی نیستند! چرا باید از حضور یک آدم معمولی خوشحال باشند و بخواهند ساعتها بهش خیره شوند؟ فاصــــله ی او از یک آدم "خاص" تا یک آدم "معمولی" فقط دوست داشتن من بود! او معمولی شده بود چون من دیگر "دوستش نداشتم" ... ‌@dobitiy