دو خط عشق

46
ولــکاعمـ نابی هاے خاص تکستای خاص مخصوص آدمای خاص همه چیز هسد فقط برا خاصا مرجع اسکی بقیه چنلا ❤💪🏻 ایدی مدیر @javid_mayar لینک کانال تلگرام 👇🏻👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAEvN887otAII3ft51g
Open in app
1400
وایس های ناب و موزیک تو کانال تلگرام میزاریم 😍
977
با عشقت ست کن 「Post」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
562
با عشقت ست کن 「Post」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
462
جوین بشین به کانال تلگرام ما از مطالب بیشتر بهرمند بشین 😻👇🏻👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAEvN887otAII3ft51g
471
「Post」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
431
「Post」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
393
「Post」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
338
「Post」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
305
「Post」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
353
+ ماجرا از کجا شروع شد؟! - از فِرفِریِ موهاش👩🏻‍🦱🧡✨🧷 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
285
382
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
355
دوست داشتنی تـرین حسِ من تـویی💕🍭🖇🙈💍 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
474
هیچی تو دنیا به خوبی😻 وقتایی که هستی نیست🌻❤️ 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
419
به تو محدودمیشود‌‌، تمامِ من!🙈💋🖇🍃 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe 」
به تو محدودمیشود‌‌، تمامِ من!🙈💋🖇🍃 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
345
لینک کانال تلگرام 👇🏻👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAEvN887otAII3ft51g
313
به تو محدودمیشود‌‌، تمامِ من!🙈💋🖇🍃 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
310
هی لپتو بکشه بگه: خوشمزه‌ی منی طُ 😋🌱💍💕 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe 」
هی لپتو بکشه بگه: خوشمزه‌ی منی طُ 😋🌱💍💕 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
261
هی لپتو بکشه بگه: خوشمزه‌ی منی طُ 😋🌱💍💕 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
294
هنوزم دِلبَـــــر مـو فِــرفِــريِ مَنی🕊🌿🧿 ‌‌「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe 」
هنوزم دِلبَـــــر مـو فِــرفِــريِ مَنی🕊🌿🧿 ‌‌「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
247
هنوزم دِلبَـــــر مـو فِــرفِــريِ مَنی🕊🌿🧿 ‌‌「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
278
‏「ᴘᴏsᴛ」 ‏「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
310
اگر دوستش داری فروارد کن اینو براش تا بفهمه عاشقشی 🌻❤️ ‏「ᴘᴏsᴛ」 ‏「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
296
بفرست برای عشق قشنگت 🐾😻 ‏「ᴘᴏsᴛ」 ‏「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
263
فقط پوستارو دید نزنید حداقل به کانال هم جوین بدین ✌🏻
279
‏「ᴘᴏsᴛ」 ‏「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
254
شاد ترين ايّام رو برايت ارزو ميكنم نه برأي امروز بلكه برأي فرداي هر روز ❤️😻 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
277
‏「ᴘᴏsᴛ」 ‏「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
265
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
241
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
239
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
247
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
250
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
239
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
200
من دوره تو میگردم تو بشین تکون نخور❤️💍🌱 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
255
برای فعالیت های بیشتر پوست هارا فروارد کنین ممنون 😻💐🐾
262
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
243
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
174
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
170
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
169
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
156
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
152
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
147
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
151
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
151
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe
146
انَگُشتِ هاتَ قَشنگ تَریِن اسَارت دُنیِاست.... 「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe 」
146
「ᴘᴏsᴛ」 「 ᴄʜɴʟ: @do_khat_eshqe