شہًٍۦـشـِـِـِـِـ℘ـٱﺂفـِـِـِـِطـ℘ـه

😻😂ڪاـان يـياـامـماـا ڪاـان ججمـماﺎݪي٘ اﺎححتݪ مـمڪاﺎن 😻😂ڪاﺎن ﯾـآإﻣﻣـآإ ڪآإﻧـ آإنيٰ شـشآإفطهه مـمن ٍࢪئيٰسٰۧسيٰ سٰۧسٍࢪسٰۧسحـحوꫂ
Open in app