دیوان لغات الترک

7
Public channel
Open in app
دیوان لغات الترک
847
واژه نامه دیوان لغات الترک☝️
دیوان لغات الترک
812

Divanu-Lugatit-Turk-Dizini.pdf

pdf
1.93 Mb
دیوان لغات الترک
117
دیوان لغات الترک ، ترجمه دکتر صدیق☝️
دیوان لغات الترک
117

.archivetempDivani Lughatit Turkun Farsca Chevrisi Dr HoseinMohammadzadehSadigh.pdf

pdf
9.24 Mb
دیوان لغات الترک
121
در باره ترجمه دیوان لغات الترک☝️
دیوان لغات الترک
112

20120327153203-4006-84.pdf

pdf
161.055 Kb
دیوان لغات الترک
122
دیوان لغات الترک ، دبیر سیاقی ☝️
دیوان لغات الترک
129
بازتاب تاریخ در دیوان لغات الترک☝️
دیوان لغات الترک
132

article_4818_198fe33f6dd557ba4c854c9c68fc4384.pdf

pdf
188.91 Kb
دیوان لغات الترک
472
متن عربی☝️ دیوان لغات الترک ج1
دیوان لغات الترک
346

ديوان_لغات_الترك.pdf

pdf
18.33 Mb