دیوان لغات الترک

7
Public channel
Open in app
دیوان لغات الترک
340
موسیقی و ترکان به روایت باستانی پاریزی: "اصولا دوران شکوه موسیقی در تاریخ ایران مربوط به ترکان و ترکمانان بوده است که اغلب پادشاهان خود اهل موسیقی و طرب بوده اند. سلطان طغرل سلجوقی در مراسم ازدواجش با دختر خلیفه عباسی در حیات کاخ با سربازان به خواندن ترانه های ترکی پرداخت و به رقص درآمد و رقصی ترکانه کرد. قاجارها که ترکمان بودند و خود را وارث سلجوقیان میدانستند عموما اهل موسیقی بودند. مثلا آقا ...
دیوان لغات الترک
137

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part III (3_3).pdf

pdf
39.51 Mb
دیوان لغات الترک
129

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part II (2_3).pdf

pdf
61.76 Mb
دیوان لغات الترک
130

Al-Kāšгarī, Maḥmūd.-Compendium of the Turkic dialects (Dīwān lugāt at-Turk), Part I (1_3).pdf

pdf
17.47 Mb
دیوان لغات الترک
96
دیوان لغات الترک ج۴👆 ترکی آذربایجانی
دیوان لغات الترک
144

(az)Divanü lüğat-it-türk. IV cild (4_4).pdf

pdf
15.09 Mb
دیوان لغات الترک
95
دیوان لغات الترک ج۳👆 ترکی آذربایجانی
دیوان لغات الترک
139

(az)Divanü lüğat-it-türk. III cild (3_4).pdf

pdf
18.88 Mb
دیوان لغات الترک
92
دیوان لغات الترک ج۲👆 ترکی آذربایجانی
دیوان لغات الترک
131

(az)Divanü lüğat-it-türk. II cild (2_4).pdf

pdf
19.08 Mb
دیوان لغات الترک
90
دیوان لغات الترک ج۱👆 ترکی آذربایجانی
دیوان لغات الترک
128

(az)Divanü lüğat-it-türk. I cild (1_4).pdf

pdf
32.73 Mb
دیوان لغات الترک
343

دیوان لغات الترک ، روسی.pdf

pdf
19.49 Mb
دیوان لغات الترک
49
دیوان لغات الترک ج۴☝️ با ترجمه چاپ باکو
دیوان لغات الترک
659

تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش- هیئت.pdf

pdf
5.27 Mb
دیوان لغات الترک
484

Mahmud_turkish_index.pdf

pdf
2.21 Mb
دیوان لغات الترک
734

0118-(1)Qush_adlari_-manchu.turkc.chince-_sozluyu(4.405KB).pdf

pdf
4.51 Mb
دیوان لغات الترک
107
شیخ محمود بن حسین کاشغری (1029- 1101 م.) که نسبت اش به بیلگه خاقان (امپراتور مشهور گؤک تورک و شکست دهنده اعراب در اواخر سده اول هجری) می رسد ؛ اولین لغت نامه ترکی پس از اسلام را با نام " دیوان لغات الترک " تالیف کرده است . این دایره المعارف بزرگ ترکی شامل ده ها بیت شعر ترکی و بیش از 250 ضرب المثل و بیش از 8000 واژ ه ناب ترکی است.
دیوان لغات الترک
708

حسین_محمدزاده_صدیق_سه_سنگیاد_باستانی.pdf

pdf
10.37 Mb
دیوان لغات الترک
413

Kaşgarlı Mahmud - Divanü Lugati t-Türk.pdf

pdf
15.49 Mb
دیوان لغات الترک
101

2_5326053794033696861.pdf

pdf
253.914 Kb
دیوان لغات الترک
139
لغات برای توصیف انسان 👆
دیوان لغات الترک
122

280886212_041AlkanHanife-561-577.pdf

pdf
551.403 Kb
دیوان لغات الترک
125
پسوند la در دیوان لغات الترک👆 زبان ترکی استانبولی
دیوان لغات الترک
640
برخی از واژه های دینی در دیوان لغات الترک👆 زبان ترکی استانبولی
دیوان لغات الترک
130
دیوان لغات الترک محمود کاشغری ، متن عربی ج3☝️
دیوان لغات الترک
127
دیوان لغات الترک و محمود کاشغرلی
دیوان لغات الترک
128
دیوان لغات الترک محمود کاشغری ، متن عربی ج2☝️