كروبنه فيكه واعضائنا كيكه 💗🙊

81
"الصديقات هُن طُهر الحياة ، والجُزء اللطيف منها ، هُن الهبة مَن الله ، يفيضون جمالاً وتحناناً ومُزهرونَ أينما حلوا" ❤🌻.
Open in app
25
ماكو فرق كلنة عراق احبهم كلهم
اهل امك لوو اهل ابوك؟
25
كت
25
من محبّين الليل أو الصبح؟
صبح
هلو
هلا بيك عيوني
من محبّين الليل أو الصبح؟
26
شلونكم
27
هلو
27
كت
هدواي
29
صباحكم الخير
26
💜💜
هلا حب ⁦❤️⁩
25
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
Khaktshnh khaktshnh
180
تو هر جنگلی میخای ریشه کن من با ریشه کردن وقد کشیدن.مشکلی ندارم ❤ فقط باغبانتو فراموش نکن 🖐👌🗣
Khaktshnh khaktshnh
257
باعشق مهربان باشیم . به عشق محتاجیم❤
Khaktshnh khaktshnh
21
بعضی هارو بایستی دوست داشت .قلب رو واسشون پهن کرد ❤ بعضی هارو بایستی بوسید .وماچ ماچ کرد 💋 بعضی خاطرشون واست عزیزه وبایستی دنبالشون گشت 🥰😍 بعضی ها رو بایستی تو گروپ ها وکانالها جستجو کرد تا شاید این دل نوشتت رو ببینن ویادت کنن
Khaktshnh khaktshnh
113
حالم گرفته از بس تنهای وخونه خالی وشنیدن تیک تیک ساعت دیواری وخیال واهی وکابوس یک عشق خیالی منمو وسوسهای شیطانی در یک اتاق خالی نیست جز نفسهای گرم یک انسان شهوانی از خیال تا حال حقیقی فقط چت ومجازی شده تسکین این دردهای ابکی کاش یک نفر بود ویک حقیقت رو اشکار میکرد ولی افسوس نیست ان منجی عشق افسوس
Khaktshnh khaktshnh
137
سلام شب شیک یک همراز ویک همدرد ویک رازدار خوبی هستم فقط یک خانم خوب واهل دل میخام واسه درد دل کردن شبانه وتبادل محبت وصداقت بیاد پی وی.باسپاس وسرتعظیم خدمت انسانهای پاک وصادق💜❤
25
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
25
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
25
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
25
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
منو عده تلي
25
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
24
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
Khaktshnh khaktshnh
113
حالم گرفته از بس تنهای وخونه خالی وشنیدن تیک تیک ساعت دیواری وخیال واهی وکابوس یک عشق خیالی منمو وسوسهای شیطانی در یک اتاق خالی نیست جز نفسهای گرم یک انسان شهوانی از خیال تا حال حقیقی فقط چت ومجازی شده تسکین این دردهای ابکی کاش یک نفر بود ویک حقیقت رو اشکار میکرد ولی افسوس نیست ان منجی عشق افسوس
ali
22
نفر سوم میخام
Khaktshnh khaktshnh
137
سلام شب شیک یک همراز ویک همدرد ویک رازدار خوبی هستم فقط یک خانم خوب واهل دل میخام واسه درد دل کردن شبانه وتبادل محبت وصداقت بیاد پی وی.باسپاس وسرتعظیم خدمت انسانهای پاک وصادق💜❤
Khaktshnh khaktshnh
137
سلام شب شیک یک همراز ویک همدرد ویک رازدار خوبی هستم فقط یک خانم خوب واهل دل میخام واسه درد دل کردن شبانه وتبادل محبت وصداقت بیاد پی وی.باسپاس وسرتعظیم خدمت انسانهای پاک وصادق💜❤
Khaktshnh khaktshnh
137
سلام شب شیک یک همراز ویک همدرد ویک رازدار خوبی هستم فقط یک خانم خوب واهل دل میخام واسه درد دل کردن شبانه وتبادل محبت وصداقت بیاد پی وی.باسپاس وسرتعظیم خدمت انسانهای پاک وصادق💜❤
21
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
21
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
21
علي من بغداد عمري 29 للجاده تجي خاص اريحهه
Khaktshnh khaktshnh
77
دلم واسه یکی خیلی تنگ شده .خودش میدونه کیه وکی هست .اگه این پیام منو دقیق درک کنه وببینه وبی تفاوت وبی رحم وسنگ دل نباشه شاید بازم بیاد ومثل قبل چت کنیم
20
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه
17
مشتهية وتريد نيج عنيف ومقاطع سكس تجي خاص وتسويلي اضافه