مـٌـَٰـْـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜ـزاجٰـٰٰٰٖٖٖۧـ๋͜يـهِـﮪٰ̲̐ـہ ˛⁽🐥💗₎⇣™

آني آذآ آحطـ عقلي بليحجي ورآي رآح آمـل وتضـيع آحلآ آيآمـي لآبسـهہ هہوآيهہ آوآدمـ بلحيآت وگل گلآمـ آلنآسـ تحت آخدآمـي دييي
Open in app