❤ دل ❤

@ddeell

جایی میان قلب هست که هرگز پر نمیشود هرگز حتی دربهترین مکان ها در بهترین زمان ها این گناه ماست که این جای خالی رو با آدمهای اشتباهی پر میکنیم برای دردهایمان دنبال درمانیم ولی زخم قلبمان را عمیقتر میکنیم دردناک تر ❤مریم❤ https://tt.me/maryambnd

Your browser is out of date!

Ooops! It seems like your browser is out of date. To enjoy all TamTam features we recommend you to install the latest version of your browser. Or you can always try another one from the list, it’s up to you.