دامداری

10
hayvancılık
Open in app
دامداری
11
اسب در آذربایجان باستان 👆
دامداری
10

asbdarazarbayjan-ebastan-b@bamun1.pdf

pdf
6.24 Mb
دامداری
34
آرغیل arğıl : فیل " ماموت " به ترکی خاکاس
دامداری
170
آئین تدفین اسب در میان اقوام سکایی👆
دامداری
168

آیین_تدفین_اسب_در_میان_اقوام_سکایی.pdf

pdf
998.081 Kb
دامداری
102
پرواربندی گوسفند🖕
دامداری
99

goosand-parvar-free.pdf

pdf
288.559 Kb
دامداری
197

تولید فرآورده های لبنی.pdf

pdf
4.15 Mb
دامداری
112
پرورش دام های کوچک🖕 کتاب درسی
دامداری
111

پرورش دام های کوچک.pdf

pdf
11.08 Mb
دامداری
408
پرورش دام های بزرگ🖕 کتاب درسی
دامداری
401

پرورش دام های بزرگ.pdf

pdf
16.88 Mb
دامداری
113
پرورش حیوانات، به زبان ترکی استانبولی🖕
دامداری
113

GENEL HAYVAN BESLEME.pdf

pdf
1.67 Mb
دامداری
819
پرورش گاو، به زبان ترکی استانبولی🖕
دامداری
836

1-sigir-yetistirme-profdr-feyzi-ugur.pdf

pdf
2.83 Mb
دامداری
276
پرورش گاو های شیری🖕
دامداری
286

4_358036638527391746.pdf

pdf
5.23 Mb
دامداری
120
پرورش گاو زبان: انگلیسی🖕
دامداری
119

4_427749807486927409.pdf

pdf
3.36 Mb