دامداری

10
hayvancılık
Open in app
دامداری
44
اسب در آذربایجان باستان 👆
دامداری
45

asbdarazarbayjan-ebastan-b@bamun1.pdf

pdf
6.24 Mb
دامداری
76
آرغیل arğıl : فیل " ماموت " به ترکی خاکاس
دامداری
219
آئین تدفین اسب در میان اقوام سکایی👆
دامداری
209

آیین_تدفین_اسب_در_میان_اقوام_سکایی.pdf

pdf
998.081 Kb
دامداری
137
پرواربندی گوسفند🖕
دامداری
134

goosand-parvar-free.pdf

pdf
288.559 Kb
دامداری
236

تولید فرآورده های لبنی.pdf

pdf
4.15 Mb
دامداری
150
پرورش دام های کوچک🖕 کتاب درسی
دامداری
151

پرورش دام های کوچک.pdf

pdf
11.08 Mb
دامداری
445
پرورش دام های بزرگ🖕 کتاب درسی
دامداری
442

پرورش دام های بزرگ.pdf

pdf
16.88 Mb
دامداری
149
پرورش حیوانات، به زبان ترکی استانبولی🖕
دامداری
150

GENEL HAYVAN BESLEME.pdf

pdf
1.67 Mb
دامداری
883
پرورش گاو، به زبان ترکی استانبولی🖕
دامداری
904

1-sigir-yetistirme-profdr-feyzi-ugur.pdf

pdf
2.83 Mb
دامداری
316
پرورش گاو های شیری🖕
دامداری
326

4_358036638527391746.pdf

pdf
5.23 Mb
دامداری
155
پرورش گاو زبان: انگلیسی🖕
دامداری
155

4_427749807486927409.pdf

pdf
3.36 Mb